ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Styczeń 2019 Wirtualny model kasku ochronnego dla osób oczekujących na zabieg kranioplastyki *

Wirtualny model kasku ochronnego dla osób oczekujących na zabieg kranioplastyki *

Virtual model of a protective helmet for people waiting for cranioplastic treatment

Marek Wyleżoł, Piotr Frączek   |   29-12-2018

Mechanik nr 01/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: W artykule omówiono wirtualny model kasku przeznaczonego dla osób oczekujących na zabieg kranioplastyki. Taki kask powinien ochronić strefę urazową do czasu operacji. Musi też być łatwy w codziennym stosowaniu. Model kasku wykonano na podstawie analizy ergonomicznej i wytrzymałościowej. W pracy wykorzystano system CATIA v5.

SŁOWA KLUCZOWE: kranioplastyka, modelowanie wirtualne

ABSTRACT: Article refers to discuss the virtual helmet model designed for people waiting for craniplasty treatment. The helmet should protect the trauma zone until surgery. It should also be easy in everyday use. The model was made using ergonomic and strength analysis. All work was supported by the CATIA v5 system.

KEYWORDS: cranioplasty, virtual modelling

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Dujovny M., Aviles A., Agner C., Fernandez P., Charbel F.T. “Cranioplasty: Cosmetic or therapeutic”. Surg Neurol. 47 (1997): s. 238–241.
  • Frączek P. „Model wirtualny kasku ochronnego dla osób oczekujących na zabieg kranioplastyki”. Praca magisterska. Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska, 2017.
  • Gedliczka A. „Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej”. Warszawa: CIOP, 2001.
  • Karbowski K., Urbanik A., Wyleżoł M. „Analiza obrazów i modelowanie wirtualne w konstruowaniu protez kości czaszki”. Mechanik. 7 (2010): s. 620–622.
  • Kozubski W., Liberski P.P. „Neurologia”. Wydanie 1. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
  • Tytyk E. „Projektowanie ergonomiczne”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
  • Wyleżoł M. „Metodyka modelowania na potrzeby inżynierii rekonstrukcyjnej”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.
  • Strona firmy Ensinger: https://www.ensingerplastics.com/pl-pl/polwyroby/tworzywa-wysokosprawne/peek (dostęp: 20.08.2018 r.).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.8

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

Marek Wyleżoł, Piotr Frączek: Wirtualny model kasku ochronnego dla osób oczekujących na zabieg kranioplastyki (Virtual model of a protective helmet for people waiting for cranioplastic treatment) (PDF, ~0,7 MB)

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy