ENG FB kontakt

19.05.2019

Strona główna Listopad 2018 Wpływ zużycia ostrza na moment skrawania i siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu *

Wpływ zużycia ostrza na moment skrawania i siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu *

Influence of tool wear on the cutting torque and axial force in the milling of titanium alloy

Kazimierz Zaleski, Andrzej Zyśko, Jakub Matuszak   |   27-10-2018

Mechanik nr 11/2018 - Obróbka skrawaniem

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wpływu zużycia ostrza na moment skrawania oraz siłę bierną podczas frezowania stopu tytanu Ti6Al4V. Do badań wybrano płytki skrawające o różnym stopniu zużycia. Widoczny jest wpływ wartości zużycia na powierzchni przyłożenia oraz prędkości skrawania na wartość siły biernej i momentu skrawania.

SŁOWA KLUCZOWE: stop tytanu Ti6Al4V, zużycie, moment skrawania, siła bierna

ABSTRACT: The results of the survey on the influence of tool wear on the cutting torque and axial force in the milling of Ti6Al4V titanium alloy are presented. The tests were carried out by selecting cutting inserts with different degree of wear. The influence of the wear value on the flank surface and the cutting speed on the value of axial force and cutting torque is visible.

KEYWORDS: Ti6Al4V titanium alloy, tool wear, cutting torque, axial force

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Burek J., Żurawski K., Żurek P. „Analiza składowych siły skrawania i naprężeń w warstwie wierzchniej metodą elementów skończonych w obróbce stopu tytanu Ti6Al4V”. Mechanik. 8–9 (2015): s. 720/37–45.
 • Huang P.L., Li J.F., Sun J., Zhou J. “Study on performance in dry milling aeronautical titanium alloy thin-wall components with two types of tools”. Journal of Cleaner Production. 67 (2014): s. 258–264.
 • Kuczmaszewski J., Zaleski K., Matuszak J., Pałka T., Garwacki R. „Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6Al4V”. Mechanik. 3 (2017): s. 198–200.
 • Kuczmaszewski J., Zaleski K., Matuszak J., Pałka T., Mądry J. “Studies on the effect of mill microstructure upon tool life during slot milling of Ti6Al64V alloy parts”. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. 19, 4 (2017): s. 590–596.
 • Lebaal N., Nouari M., Ginting A. “A new optimization approach based on Kriging interpolation and sequential quadratic programming algorithm for end milling refractory titanium alloys”. Applied Soft Computing. 11 (2011): s. 5110–5119.
 • Niesłony P., Habrat W. „Badania eksperymentalne oraz symulacje MES dla różnych modeli konstytutywnych procesu frezowania stopu Ti6Al4V”. Mechanik. 8–9 (2014): s. 730/63–72.
 • Oczoś K.E. „Kształtowanie ubytkowe tytanu i jego stopów w przemyśle lotniczym i technice medycznej. Część I”. Mechanik. 8–9 (2008): s. 639–656.
 • Sieniawski J. “Nickel and titanium alloys in aircraft turbine engines”. Advances in Manufacturing Science and Technology. 27, 3 (2003): s. 23–33.
 • Vijay S., Krishnaraj V. “Machining parameters optimization in end milling of Ti-6Al-4V”. Procedia Engineering. 64 (2013): s. 1079–1088.
 • Wang Z.G., Rachman M., Wong Y.S., Li X.P. “A hybrid cutting force model for high-speed milling of titanium alloys”. Annals of the CIRP. 54, 1 (2005): s. 71–74.
 • Zaleski K., Matuszak J. „Badania porównawcze wpływu parametrów technologicznych frezowania wybranych stopów tytanu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni”. ZN Politechniki Rzeszowskiej. 295. Mechanika. 89. RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (4/17): s. 563–572.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.11.180

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

PL: Kazimierz Zaleski, Andrzej Zyśko, Jakub Matuszak: Wpływ zużycia ostrza na moment skrawania i siłę bierną w procesie frezowania stopu tytanu (PDF, ~0,7 MB)

ENG: Kazimierz Zaleski, Andrzej Zyśko, Jakub Matuszak: Influence of tool wear on the cutting torque and axial force in the milling of titanium alloy (PDF, ~1,1 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy