ENG FB kontakt

21.09.2021

Strona główna Aktualności Wydarzenia XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

22-02-2021

 

W dniach 15-17 września 2021r. w Lublinie odbędą się konferencje: XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Organizatorem konferencji jest Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Honorowy patronat objął Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn oraz Rektor Politechniki Lubelskiej.

 Organizatorzy, po konsultacjach z Przewodniczącym Komitetu Naukowego Szkoły Obróbki Skrawaniem prof. dr hab. inż. Piotrem Cichoszem oraz Przewodniczącym Komitetu Naukowego Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, prof. dr hab. inż. Wojciechem Kacalakiem, zdecydowali się zorganizować te konferencje w formie zdalnej. Podejmowano tę decyzję z żalem. Nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich spotkań, koleżeńskich, kuluarowych rozmów oraz dyskusji podczas sesji naukowych. Organizatorzy uznali jednak, że istnieje zbyt duże prawdopodobieństwo rozwoju epidemii. Poważną stratą dla naszego środowiska byłoby odłożenie obrad naszych Szkół na kolejny rok. Politechnika Lubelska dołoży starań, aby renoma oraz naukowe i przemysłowe znaczenie naszych konferencji skutecznie podtrzymać poprzez dobrą organizację zdalnych sesji, różnorodność możliwości publikacji prac, a także atrakcyjną promocję naszych Partnerów przemysłowych. Tematyka XIV Szkoły Obróbki Skrawaniem i XLIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej będzie dotyczyła następujących zagadnień:

 • badań zjawisk fizycznych w procesie skrawania,
 • modelowania i symulacji procesu skrawania oraz operacji obróbkowych,
 • rozwoju materiałów narzędziowych i powłok nakładanych na ostrza skrawające,
 • rozwoju konstrukcji narzędzi skrawających i uchwytów narzędziowych,
 • optymalizacji operacji obróbkowych oraz ekologii w obróbce skrawaniem,
 • badań i oceny właściwości warstwy wierzchniej,
 • problemów wydajności i jakości obróbki w różnych obszarach przemysłu,
 • obróbki materiałów trudnoskrawalnych,
 • zastosowania technologii IT w procesach obróbkowych,
 • technologii obróbki nagniataniem,
 • metrologii procesu i systemu obróbkowego,
 • nowych technologii procesów obróbki ściernej,
 • innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy i technologii narzędzi ściernych,
 • monitorowania i optymalizacji procesów obróbki ściernej i erozyjnej,
 • badania i oceny topografii powierzchni oraz właściwości fizycznych warstwy wierzchniej,
 • modelowania procesów i operacji obróbki ściernej,
 • procesów mikronagniatania oraz metody i zastosowania obróbki elektrochemicznej,
 • hybrydowych procesów obróbki ściernej,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów obróbki powierzchniowej,
 • ekologia w obróbce ściernej,
 • zarządzania i przeróbką odpadów poszlifierskich,
 • konstytuowania właściwości adhezyjnych powierzchni.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencjach środowisko akademickie, jak również przedstawicieli otoczenia przemysłowo - biznesowego. Renoma tych spotkań, kształtowana przez wiele lat, gwarantuje możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kapitału relacji czerpanych od najbardziej doświadczonych specjalistów, akademickich i przemysłowych, w zakresie inżynierii wytwarzania. Autorzy referatów będą mieli możliwość publikowania swoich prac w czasopismach indeksowanych w bazach SCOPUS lub Web of Science - Materials (Special issue: Innovative and modern technologies of material machining in cutting and abrasive processes; 140 pkt.), Advances in Science and Technology Reaserch Journal (70 pkt.), a także w miesięczniku Mechanik. Przy okazji tych uczestnicy konferencji będą mogli wirtualnie poznać Wydział Mechaniczny i Politechnikę Lubelską.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://sos2021.pollub.pl/

Strona główna Aktualności Wydarzenia XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem oraz XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy