ENG FB kontakt

07.06.2020

Strona główna Grudzień 2018 Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej *

Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej *

Application of map and motif analysis for the wear evaluation of abrasive grains on single-layer grinding wheel

Anna Bazan, Andrzej Kawalec, Ireneusz Chmielik   |   01-12-2018

Mechanik nr 12/2018 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania programu MountainsMap Premium 7.4 do analizy ilościowej ścierniwa z cBN na czynnej powierzchni ściernicy jednowarstwowej na różnych etapach jej zużycia. Porównano dwie dostępne w tym oprogramowaniu metody rozpoznawania ziaren, tj. analizę wysp i analizę motywów.

SŁOWA KLUCZOWE: topografia ściernicy, zużycie ściernicy, ściernica jednowarstwowa

ABSTRACT: The article presents the possibilities of using the MountainsMap Premium 7.4 program in the context of quantitative analysis of cBN abrasive on the single-layer grinding wheel active surface at various stages of grinding wheel wear. Two methods of grain separation available in the above software, ie. island analysis and motif analysis, were compared.

KEYWORDS: grinding wheel topography, grinding wheel wear, single-layer grinding wheel

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Deja M. „Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym”. Mechanik. 8–9/2015: s. 84–89.
 • Malkin S., Guo C. “Grinding Technology: The Way Things Can Work: Theory and Applications of Machining with Abrasives”. New York: Industrial Press, 2008.
 • Inasaki I. i in. “4 Grinding, Handbook of Ceramic Grinding & Polishing”. Red. D. Marinescu. Norwich, New York: William Andrew Publishing, 1999, s. 190–323.
 • Ding W., Xu J., Chen Z., Su H., Fu Y. ‟Wear behavior and mechanism of single-layer brazed CBN abrasive wheels during creep-feed grinding cast nickel-based superalloy”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 51 (2010): s. 541–550.
 • Salmon S.C. ‟Grinding is hightech”. Manufacturing Engineering. 143 (2009): s. 53–59.
 • Zhi G. i in. “The measurement and analysis of micro bonding force for electroplated CBN grinding wheels based on response surface methodology”. Engineering Failure Analysis. 57 (2015): s. 377–388.
 • Bazan A., Kawalec A. „Metody opisu topografii powierzchni ściernic”. Mechanik. 8–9 (2013): s. 28–37.
 • Kacalak W., Tandecka K., Lipiński D., Szafraniec F., Socha E. „Metody identyfikacji zmian stanu czynnej powierzchni ściernic w wyniku starcia, zalepiania lub wykruszania ziaren”. Mechanik. 8–9 (2014): s. 193–199.
 • Kawalec A., Bazan A., Krok M. „Wpływ prędkości szlifowania na zużywanie się ściernicy z nasypem z cBN, ze spoiwem nanoszonym galwanicznie”. Mechanik. 8–9 (2017): s. 690–692.
 • www.digitalsurf.com (dostęp: 18.05.2018 r.).
 • Wojnar L., Majorek M. „Komputerowa analiza obrazu”. Kraków: FotobitDesign, 1994.
 • Shi Z., Malkin S. “An investigation of grinding with electroplated CBN wheels”. CIRP Annals Manufacturing Technology. 52 (2003): s. 267–270.
 • Kawalec A., Bazan A. „Ilościowy opis form zużycia jednowarstwowych ściernic z cBN, pracujących z różnymi prędkościami”. Mechanik. 10 (2018): s. 803–805.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.12.199

Pobierz plik / download

Anna Bazan, Andrzej Kawalec, Ireneusz Chmielik: Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej (Application of map and motif analysis for the wear evaluation of abrasive grains on single-layer grinding wheel) (PDF, ~1 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji –...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy,...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta,...

Nasi partnerzy