ENG FB kontakt

22.09.2019

Strona główna Grudzień 2018 Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej *

Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej *

Application of map and motif analysis for the wear evaluation of abrasive grains on single-layer grinding wheel

Anna Bazan, Andrzej Kawalec, Ireneusz Chmielik   |   01-12-2018

Mechanik nr 12/2018 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania programu MountainsMap Premium 7.4 do analizy ilościowej ścierniwa z cBN na czynnej powierzchni ściernicy jednowarstwowej na różnych etapach jej zużycia. Porównano dwie dostępne w tym oprogramowaniu metody rozpoznawania ziaren, tj. analizę wysp i analizę motywów.

SŁOWA KLUCZOWE: topografia ściernicy, zużycie ściernicy, ściernica jednowarstwowa

ABSTRACT: The article presents the possibilities of using the MountainsMap Premium 7.4 program in the context of quantitative analysis of cBN abrasive on the single-layer grinding wheel active surface at various stages of grinding wheel wear. Two methods of grain separation available in the above software, ie. island analysis and motif analysis, were compared.

KEYWORDS: grinding wheel topography, grinding wheel wear, single-layer grinding wheel

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Deja M. „Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym”. Mechanik. 8–9/2015: s. 84–89.
 • Malkin S., Guo C. “Grinding Technology: The Way Things Can Work: Theory and Applications of Machining with Abrasives”. New York: Industrial Press, 2008.
 • Inasaki I. i in. “4 Grinding, Handbook of Ceramic Grinding & Polishing”. Red. D. Marinescu. Norwich, New York: William Andrew Publishing, 1999, s. 190–323.
 • Ding W., Xu J., Chen Z., Su H., Fu Y. ‟Wear behavior and mechanism of single-layer brazed CBN abrasive wheels during creep-feed grinding cast nickel-based superalloy”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 51 (2010): s. 541–550.
 • Salmon S.C. ‟Grinding is hightech”. Manufacturing Engineering. 143 (2009): s. 53–59.
 • Zhi G. i in. “The measurement and analysis of micro bonding force for electroplated CBN grinding wheels based on response surface methodology”. Engineering Failure Analysis. 57 (2015): s. 377–388.
 • Bazan A., Kawalec A. „Metody opisu topografii powierzchni ściernic”. Mechanik. 8–9 (2013): s. 28–37.
 • Kacalak W., Tandecka K., Lipiński D., Szafraniec F., Socha E. „Metody identyfikacji zmian stanu czynnej powierzchni ściernic w wyniku starcia, zalepiania lub wykruszania ziaren”. Mechanik. 8–9 (2014): s. 193–199.
 • Kawalec A., Bazan A., Krok M. „Wpływ prędkości szlifowania na zużywanie się ściernicy z nasypem z cBN, ze spoiwem nanoszonym galwanicznie”. Mechanik. 8–9 (2017): s. 690–692.
 • www.digitalsurf.com (dostęp: 18.05.2018 r.).
 • Wojnar L., Majorek M. „Komputerowa analiza obrazu”. Kraków: FotobitDesign, 1994.
 • Shi Z., Malkin S. “An investigation of grinding with electroplated CBN wheels”. CIRP Annals Manufacturing Technology. 52 (2003): s. 267–270.
 • Kawalec A., Bazan A. „Ilościowy opis form zużycia jednowarstwowych ściernic z cBN, pracujących z różnymi prędkościami”. Mechanik. 10 (2018): s. 803–805.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.12.199

Pobierz plik / download

Anna Bazan, Andrzej Kawalec, Ireneusz Chmielik: Zastosowanie analizy map i motywów do oceny zużycia ziaren ściernych ściernicy jednowarstwowej (Application of map and motif analysis for the wear evaluation of abrasive grains on single-layer grinding wheel) (PDF, ~1 MB)

Nasze propozycje

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.
Sarah E. Kreps

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorka – była oficer Sił Powietrznych USA, a obecnie pracownica naukowa i politolożka – omawia w...

Lutowanie w budowie maszyn
Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz

Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania. Przedstawiono w niej...

Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych
Jarosław Stryczek

Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych

Wydawnictwo PWN

Autor zajmuje się hydraulicznymi maszynami zębatymi od ponad 40 lat. Początkowo pracował sam, od...

Mieczysław Wolfke. Gdyby mi dali choć pół miliona... Biografia
Krzysztof Petelczyc, Ewelina Kędzierska

Mieczysław Wolfke. Gdyby mi dali choć pół miliona... Biografia

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Biografia Mieczysława Wolfkego to książka o człowieku zakochanym w nauce, ale też patriocie, który...

Nasi partnerzy