ENG FB kontakt

21.09.2021

Strona główna Lipiec 2021

Zawartość miesięcznika nr 07/2021

CAD/CAM/CAE

46 Zunifikowane podwozie wózka do wysokościowych upraw szklarniowych warzyw - Adam Nenczak

Druk 3D

42 Perspektywy rozwoju druku 3D po pandemii - Helena Dodziuk

Metrologia techniczna

26 Skanowanie 3D – automatyzacja pomiarów gwarancją jakości pojazdu Volkswagen Crafter (LENSO)
28 Image processing algorithm to assess the roundness of blanks for the production of copper seals for brake, fuel and gas installations Algorytm przetwarzania obrazu w celu oceny okrągłości półfabrykatów do wytwarzania miedzianych uszczelnień instalacji hamulcowych, paliwowych i gazowych * - Michał Batsch, Waldemar Witkowski, Dawid Wydrzyński

ABSTRACT: The possibilities of the vision system for the assessment of the shape of semi-finished products for the production of copper seals for fuel installations in the automatic production process were analyzed. The used vision system was presented and an algorithm was developed to assess the roundness of manufactured semi-finished products. The paper presents the results of an experiment conducted on a designed and constructed test stand. The experiment aimed at demonstrating the suitability of the method for analysis of roundness deviation of parts.

KEYWORDS: roundness assessment, vision system, copper seals

STRESZCZENIE: Przeanalizowano możliwości systemu wizyjnego służącego do oceny kształtu półwyrobów do produkcji miedzianych uszczelnień instalacji paliwowych w automatycznym procesie wytwarzania. Zaprezentowano stosowany system wizyjny oraz opracowano algorytm do oceny okrągłości wytwarzanych półfabrykatów. Przedstawiono wyniki eksperymentu prowadzonego na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Eksperyment miał na celu wykazanie przydatności metody do analizy odchyłki okrągłości detali.

SŁOWA KLUCZOWE: ocena okrągłości, system wizyjny, uszczelnienia miedziane

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.7.10

 

* Artykuł recenzowany

32 Rola oprogramowania w automatyzacji procesów kontroli jakości (ITA)

Narzędzia

17 Skorzystaj na cyfryzacji i wybierz właściwe wiertło. Jak rozwiązania Przemysłu 4.0 pomagają producentom zwiększyć wykorzystanie obrabiarek i rentowność (SANDVIK COROMANT)
21 Nowa technologia zapewnia wysoką prędkość skrawania i wytrzymałość (MITSUBISHI MATERIALS)

Nowe technologie

36 Universal Robots o robotyzacji w Polsce i CEE
39 FANUC – specjalista w dziedzinie automatyzacji – wspiera e-mobilność

Nowości wydawnicze

19 Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia (Zenon Pirowski)

Obrabiarki

34 TruLaser Tube 7000 fiber – zautomatyzowana wycinarka laserowa do rur i profili (TRUMPF POLSKA)
38 Umill 1500: 5-osiowe centrum frezarskie do kompletnej obróbki skomplikowanych elementów (EMCO WERKZEUGMASCHINEN)
40 ACURA 50 – kompaktowe, 5-osiowe centrum obróbkowe (ROMATEX)

Obróbka skrawaniem

6 New developments in cooling techniques for machining superalloys Nowe osiągnięcia w technikach chłodzenia przy obróbce superstopów * - Krzysztof Jemielniak

ABSTRACT: The paper presents an update of the recent literature on advances in cooling techniques for machining of difficult to machine materials such as nickel and titanium-based alloys used in aero-engine and aerostructure applications. The review covers: cryogenic machining, minimum quantity lubrication, the combination of MQL and cryogenic cooling, and high-pressure lubricoolant supply. Examples of applications in industrial processes are also given.

KEYWORDS: cooling techniques, cryogenic machining, cryogenic cooling, minimum quantity lubrication, MQL, high-pressure lubricoolant supply, difficult to machine materials, nickel alloys, titanium-based alloys

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w technikach chłodzenia przy obróbce materiałów trudnoobialnych, takich jak stopy niklu i stopy tytanu, stosowanych w silnikach i konstrukcjach lotniczych. Przegląd obejmuje: chłodzenie kriogeniczne i minimalne, połączenie tych technik, czyli kriogeniczne chłodzenie minimalne, oraz chłodzenie pod wysokim ciśnieniem. Przedstawiono również przykłady zastosowań przemysłowych.

SŁOWA KLUCZOWE: chłodzenie, chłodzenie kriogeniczne, chłodzenie minimalne, chłodzenie pod wysokim ciśnieniem, materiały trudnoobrabialne, superstopy, stopy niklu, stopy tytanu

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.7.9

 

* Artykuł recenzowany

Różne

50 Pallet depalletization method Sposób depaletyzacji palet * - Kacper Bania

ABSTRACT: During the process of making products, there is necessary to deliver pallets that are transported in a single composition or an alternating composition. In the second case, there is a need to use a depalletizer of wooden pallets which allow disjunction and proper orientation of pallets.

KEYWORDS: depalletization, wooden pallets, post pallet

STRESZCZENIE: W procesie produkcji niezbędne jest dostarczanie palet. Są one transportowane ułożone jedna na drugiej lub w ułożeniu naprzemiennym. W drugim przypadku konieczne jest zastosowanie depaletyzatora palet drewnianych, który umożliwia rozdzielenie oraz odpowiednią orientację palet.

SŁOWA KLUCZOWE: depaletyzacja, drewniane palety, słupek palet

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.7.11

 

* Artykuł recenzowany

54 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
22 EMO MILANO 2021: „Magiczny świat obróbki metali” (fieramilano Rho, 4–9 października 2021 r.)
56 Konkurs Engineering Newcomer – norelem poszukuje przyszłych inżynierów

Z działalności CIRP

20 Tribologia obróbki skrawaniem wspomaganej ciekłym dwutlenkiem węgla ze smarem stałym - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Współczesną tendencją w obróbce skrawaniem metali jest dążenie do eliminacji szkodliwego dla środowiska chłodzenia zalewowego. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest chłodzenie kriogeniczne ciekłym dwutlenkiem węgla (LCO2). Efektywność takiego chłodzenia można podnieść dzięki połączeniu go ze smarem stałym.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Boehlerit Polska II okł.
EMCO Werkzeugmaschinen 37
ITA 31
Lenso 25
Norelem III okł.
Romatex 41
Sandvik Coromant I okł.
Staleo.pl 56
Takumi 5
Targi EMO Milano, Mediolan IV okł.
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań 24
Targi PLASTPOL, Kielce 45
Tungaloy 1, 23
Zrobotyzowany.pl 56
Strona główna Lipiec 2021

Mechanik nr 07/2021

Lipiec 2021

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy