ENG FB kontakt

22.10.2021

Strona główna Luty 2021

Zawartość miesięcznika nr 02/2021

Druk 3D

18 GF Machining Solutions rewolucjonizuje proces oddzielania wydrukowanego przedmiotu od płyty budującej! (GF MACHINING SOLUTIONS)
24 Laboratorium drukarek 3D MakerBot na AGH

Napędy i sterowanie

28 Supercharging possibilities for motorcycle Suzuki GSX-R 750 k5 Możliwości doładowania w motocyklu Suzuki GSX-R 750 k5 * - Damian Bzinkowski

ABSTRACT: In the paper, possibility for the power increase of motorcycle Suzuki GSX-R 750 is proposed. The turbocompressor available in the market was selected, and its characteristics were checked. Calculations proved that theoretical improvement of 33 kW, which is ca. 29%, was possible, which meant the ratio power to mass could be increased up to 1.1 kW/kg. This way, the discussed motorcycle achievable power could be similar to the ones with engines of stroke capacity 1000 cm3.

KEYWORDS: supercharger, turbocompressor, internal combustion engine

STRESZCZENIE: W artykule omówiono możliwość zwiększenia mocy motocykla Suzuki GSX-R 750. Wybrano dostępną na rynku turbosprężarkę i sprawdzono jej właściwości. Obliczenia wykazały, że była możliwa teoretyczna poprawa o 33 kW, czyli ok. 29%, co oznaczało, że stosunek mocy do masy można było zwiększyć do 1,1 kW/kg. Tym samym moc osiągalna motocykla mogłaby być zbliżona do pojazdów z silnikami o objętości skokowej 1000 cm3.

SŁOWA KLUCZOWE: doładowanie, turbosprężarka, silnik spalinowy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.2.4

 

* Artykuł recenzowany

31 Egzoszkielet z bezsmarowymi łożyskami ślizgowymi igus

Narzędzia

10 Szybsza obróbka – mniej odpadów. Zrównoważona i produktywna obróbka stali dzięki nowym płytkom węglikowym
13 Nowa technologia – duża prędkość skrawania i wytrzymałość (MITSUBISHI MATERIALS)
15 Szybka wymiana szczęk bez użycia narzędzi, z możliwością pełnej automatyzacji (SCHUNK INTEC)

Nowe technologie

16 Robot gotowy do pracy w niecałe 24 godziny
17 Współpraca Rockwell Automation z Primetals Technologies – ekologiczne rozwiązania dla branży stalowej

Nowości w obróbce skrawaniem

6 Media-assisted machining processes using nano-fluids. Part 1: Properties and mechanisms of nano-fluids interaction Hybrydowe procesy skrawania wspomagane nanocieczami. Część 1: Właściwości i mechanizmy oddziaływania nanocieczy * - Wit Grzesik

ABSTRACT: The comprehensive knowledge of the applications of nanofluids for hybrid machining processes assisted by liquid media, which, in general, are applied in MQL systems is presented. In the first part of the article properties of nano-additives, which are added to base cutting fluids (such as vegetable and mineral oils and emulsion), and their influence on the performance of machining processes are outlined. The tribological mechanisms including rolling and plowing of the nano-particles in the contact zones, as well as resulting thermal influences are characterized. In the second part of the article, some practical examples of the possible influences of different nano-fluids on the cutting temperature, tool wear and tool life, surface roughness and surface quality will be provided and discussed. It was concluded that nano-fluids with graphene and carbon nanotubes additives are very effective in improving process behaviour.

KEYWORDS: nano-particles, nano-fluids, MQL, machining, grinding

STRESZCZENIE: Przedstawiono zwięzłe informacje na temat zastosowania nanocieczy do wspomagania hybrydowych procesów skrawania mediami ciekłymi, które zasadniczo znalazły zastosowanie w minimalnym smarowaniu/chłodzeniu MQL. W pierwszej części artykułu omówiono właściwości dodawanych do cieczy bazowych (olejów roślinnych i mineralnych oraz emulsji) nanocząstek i ich wpływ na przebieg procesu skrawania. Scharakteryzowano mechanizmy tribologiczne w strefie kontaktu i pochodne oddziaływania termiczne. W drugiej części artykułu zostaną opisane praktyczne przykłady wpływu nanocieczy na temperaturę skrawania, przebieg zużycia i trwałość ostrza oraz chropowatość i jakość powierzchni. Wykazano dużą efektywność zastosowania nanocieczy z dodatkami grafenu i nanorurek.

SŁOWA KLUCZOWE: nanocząstki, nanociecze, ciecze obróbkowe, MQL, skrawanie, szlifowanie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.2.3

 

* Artykuł recenzowany

Nowości wydawnicze

12 Cyfryzacja w zarządzaniu (red. Aleksandra Laskowska-Rutkowska)
12 Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0 (Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak)
23 Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji (Jacek Kabziński)

Obrabiarki

25 TruLaser Cell 3000 – uniwersalna maszyna 2D/3D do cięcia, spawania i napawania laserowego (TRUMPF)

Różne

36 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
38 Wybrane prace doktorskie i habilitacyjne dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

1 Kalendarium targów zagranicznych w 2021 r.
4 Panorama
32 Spółka ELZAB rozwija produkcję kontraktową
33 Pierwsi pasażerowie na pokładzie XP-2
34 Uruchomienie sieci partnerskiej EPLAN
35 Jak szybko branża cobotów podniesie się po pandemii
40 Rok 2020 w ocenie ekspertów z branży produkcyjnej

Z działalności CIRP

14 Powlekanie frezów wielowarstwową powłoką smarującą i odporną na wysoką temperaturę - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Materiały trudnoobrabialne – jak stopy tytanu i superstopy niklu – mają skłonność do umacniania i niską przewodność cieplną, dlatego ich obróbce towarzyszą bardzo wysokie temperatury i siły skrawania. Adhezja materiału obrabianego do ostrza dodatkowo powoduje zużycie ostrza i pogorszenie jakości obrobionej powierzchni. Do obróbki tych materiałów trzeba więc stosować odpowiednio powlekane narzędzia.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Boehlerit Polska II okł.
Sandvik Coromant I okł.
SCHUNK Intec 15
SIMP III okł.
Staleo.pl 37
Zrobotyzowany.pl 37
Strona główna Luty 2021

Mechanik nr 02/2021

Luty 2021

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy