ENG FB kontakt

22.10.2021

Strona główna Marzec 2021

Zawartość miesięcznika nr 03/2021

CAD/CAM/CAE

37 Integracja 3D SpaceMouse i ZBrush ułatwia pracę artystów 3D (3Dconnexion)

Napędy i sterowanie

36 Niezawodny ślizg łodzi dzięki bezobsługowym trybo-łożyskom firmy igus

Narzędzia

12 Metallic-diamond tools with increased abrasive wear resistance for grinding industrial floor systems Narzędzia metaliczno-diamentowe o podwyższonej odporności na zużycie ścierne do szlifowania przemysłowych systemów podłogowych * - Elżbieta Cygan-Bączek, Piotr Wyżga

ABSTRACT: This paper presents results of research on the physical, mechanical, and tribological properties of materials constituting the matrix in sintered metallic-diamond tools. The ground powders based on the Fe-Mn-Cu-Sn-C system were modified with particles of the ceramic phase: SiC, Al2O3 and consolidated using the SPS (spark plasma sintering) method to a relative density of over 98% at 850÷950°C, at a pressure of 35 MPa and time 10 min. In order to assess the performance of the test materials, the metallic-diamond segments were made. The segments were tested for resistance to abrasive wear in the process of grinding concrete surfaces. It has been shown that it is possible to obtain materials with enhanced mechanical and tribological properties for sintered metallic-diamond tools intended for grinding industrial floor systems.

KEYWORDS: matrix, diamond, metallic-diamond tools, SPS, abrasive wear resistance

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych, mechanicznych i tribologicznych materiałów stanowiących osnowę w spiekanych narzędziach metaliczno-diamentowych. Mielone proszki na bazie mieszanki Fe-Mn-Cu-Sn-C modyfikowano cząstkami fazy ceramicznej: SiC, Al2O3 i konsolidowano metodą SPS (spark plasma sintering) do gęstości względnej powyżej 98% w temperaturze 850÷950°C, pod ciśnieniem 35 MPa i w czasie 10 min. W celu oceny właściwości użytkowych badanych materiałów wykonano segmenty metaliczno-diamentowe, które poddano badaniom odporności na zużycie ścierne w procesie szlifowania powierzchni betonowych. Wykazano, że możliwe jest otrzymanie materiałów o podwyższonych właściwościach mechanicznych i tribologicznych nadających się na spiekane narzędzia metaliczno-diamentowe przeznaczone do szlifowania przemysłowych systemów podłogowych.

SŁOWA KLUCZOWE: osnowa, diament, narzędzia metaliczno-diamentowe, spiekanie SPS, odporność na zużycie ścierne

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.3.6

 

* Artykuł recenzowany

19 WJX – nowe średnice i nowy gatunek płytek (MITSUBISHI MATERIALS)
20 Logika rozwoju. Zaawansowane narzędzia firmy ISCAR w odpowiedzi na nowe oczekiwania branży obróbki metali (ISCAR)
24 Zwycięscy na wielu polach. Amerykański zespół dragracingowy udowadnia swoje zdolności – wygrywa wyścigi i uzyskuje certyfikaty, korzystając z narzędzi marki Sandvik Coromant (SANDVIK COROMANT)
28 FLEX-CLAMP i X-PAD – elastyczne systemy mocowania firmy MATRIX (ITA)
30 Kluczowy jest koszt usunięcia materiału (YG-1 Poland)

Nowości w obróbce skrawaniem

7 Media-assisted machining processes using nano-fluids. Part 2: Examples of the influence of nano-fluids on the cutting process Hybrydowe procesy skrawania wspomagane nanocieczami. Część 2: Przykłady wpływu nanocieczy na proces skrawania * - Wit Grzesik

ABSTRACT: The comprehensive knowledge of the applications of nano-fluids for hybrid machining processes assisted by liquid media, which, in general, are applied in MQL systems is presented. In the first part of the article properties of nano-additives, which are added to base cutting fluids (such as vegetable and mineral oils and emulsion), and their influence on the performance of machining processes were outlined. The tribological mechanisms including rolling and plowing of the nano-particles in the contact zones, as well as resulting thermal influences were characterized. In the second part of the article, some practical examples of the possible influences of different nano-fluids on the cutting temperature, tool wear and tool life, surface roughness and surface quality are provided and discussed. It was concluded that nano-fluids with graphene and carbon nanotubes additives are very effective in improving process behaviour.

KEYWORDS: nano-particles, nano-fluids, MQL, machining, grinding

STRESZCZENIE: Przedstawiono zwięzłe informacje na temat zastosowania nanocieczy do wspomagania hybrydowych procesów skrawania mediami ciekłymi, które zasadniczo znalazły zastosowanie w minimalnym smarowaniu/chłodzeniu MQL. W pierwszej części artykułu omówiono właściwości dodawanych do cieczy bazowych (olejów roślinnych i mineralnych oraz emulsji) nanocząstek i ich wpływ na przebieg procesu skrawania. Scharakteryzowano mechanizmy tribologiczne w strefie kontaktu i pochodne oddziaływania termiczne. W drugiej części artykułu zostaną opisane praktyczne przykłady wpływu nanocieczy na temperaturę skrawania, przebieg zużycia i trwałość ostrza oraz chropowatość i jakość powierzchni. Wykazano dużą efektywność zastosowania nanocieczy z dodatkami grafenu i nanorurek.

SŁOWA KLUCZOWE: nanocząstki, nanociecze, ciecze obróbkowe, MQL, skrawanie, szlifowanie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2021.3.5

 

* Artykuł recenzowany

Obrabiarki

32 TruLaser Center 7030. Wycinarka laserowa z automatycznym sortowaniem detali (TRUMPF POLSKA)
34 Brama do raju czy do piekła? Frezarki bramowe jako narzędzie do obróbki wielkogabarytowych detali (TBI Technology)

Różne

40 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik
42 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
6 XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem i XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej
16 EXPO Silesia – koniec działalności targowej
16 CAMdivision – TOP Partner in Poland FY2020
17 ITM_talks 4: bądźmy ciekawi nowych technologii
27 Nowy prezes zarządu spółki Universal Robots
38 Pandemia skłania polskie firmy produkcyjne do zainteresowania się transformacją cyfrową
43 XX Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii
44 FANUC Polska obejmuje patronatem honorowym projekt NAZCA 4.0

Z działalności CIRP

18 Wygładzanie krawędzi narzędzi z użyciem ścierniwa zakleszczanego ścinaniem - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Ciecze nienewtonowskie zmieniają gęstość w zależności od prędkości ścinania, przechodząc od stanu płynnego do nieomal stałego. Tu do wygładzania krawędzi skrawających wykorzystano wodną mieszaninę skrobi kukurydzianej i materiałów ściernych (ulega ona zakleszczeniu wywołującemu znacznie większe siły niż zagęszczanie).

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Bison 17
Boehlerit Polska II okł.
CAMdivision III okł.
Hurco 5
ISCAR IV okł.
ITA 1
Mitsubishi Materials I okł.
Staleo.pl 11
Targi ITM Industry Europe, Poznań 6
TROOSTWIJK 11
Zrobotyzowany.pl 17
Strona główna Marzec 2021

Mechanik nr 03/2021

Marzec 2021

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy