ENG FB kontakt

22.09.2023

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2023 Comparison of selected strength tests of glasses frames made of composite reinforced with natural fiber and polymer material

Comparison of selected strength tests of glasses frames made of composite reinforced with natural fiber and polymer material

Porównanie wybranych badań wytrzymałościowych opraw okularowych wykonanych z kompozytu zbrojonego włóknem naturalnym oraz z tworzywa polimerowego *

Łukasz Bąk, Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Kama Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, Piotr Nieckarz   |   01-09-2023

Mechanik nr 08/09/2023 - Inżynieria materiałowa

ABSTRACT: The article presents selected strength tests of glasses frames made of a composite reinforced with natural fiber. In addition, one test sample was commercial frames made of polymer material. The tests included: temple bending, three-point bending of the temples, bending of the temple ends and low-cycle fatigue test of the frame-temple connection.

KEYWORDS: strength tests of glasses elements, glasses frames, natural fiber reinforced composite

STRESZCZENIE: W artykule omówiono wybrane przeprowadzone badania wytrzymałościowe opraw okularów wykonanych z kompozytu zbrojonego włóknem naturalnym. Dodatkowo jedną badaną próbką były oprawy handlowe wykonane z tworzywa polimerowego. Badania obejmowały: rozginanie zauszników, zginanie trójpunktowe zauszników, odginanie końcówek zauszników oraz badanie zmęczeniowe niskocyklowe połączenia oprawy z zausznikiem.

SŁOWA KLUCZOWE: badania wytrzymałościowe elementów okularów, oprawy okularowe, kompozyt zbrojony włóknem naturalnym

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Gollus K. „Nowoczesne oprawy – wygodne i komfortowe dla klienta, kłopotliwe dla optyka”. Optyka. 3, 58 (2019): 34–36, bwmeta1.element.baztech-06187e7a-790d-4d55-8f4a-03df185a78c7.

[2] Kupka D. „Środki ochrony narządu wzroku”. Warszawa Państwowa Inspekcja Pracy (2015).

[3] Projekt „Rozwój działalności B+R firmy BASARA poprzez opracowanie nowego innowacyjnego produktu”. Umowa nr RPPK.01.02.00-18-0028/19-00. Projekt współfinasowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[4] PN-EN ISO 12870:2018-06 – wersja angielska. Optyka oftalmiczna – Oprawy okularowe – Wymagania i metody badań.

[5] Musetti L.V., Ventura L. “Prototype for Testing Frames of Sunglasses”. In: Bastos-Filho T.F., de Oliveira Caldeira E.M., Frizera-Neto A. (eds). XXVII “Brazilian Congress on Biomedical Engineering. CBEB 2020”. IFMBE Proceedings. 83 (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_131.

[6] PN-EN ISO 12311:2014-02 – wersja angielska. Środki ochrony indywidualnej – Metody badań okularów przeciwsłonecznych i odpowiadających im ochron oczu.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.8-9.16

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Łukasz Bąk, Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Kama Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, Piotr Nieckarz: Comparison of selected strength tests of glasses frames made of composite reinforced with natural fiber and polymer material (Porównanie wybranych badań wytrzymałościowych opraw okularowych wykonanych z kompozytu zbrojonego włóknem naturalnym oraz z tworzywa polimerowego) (PDF, ~4,2 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2023 Comparison of selected strength tests of glasses frames made of composite reinforced with natural fiber and polymer material

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy