ENG FB kontakt

07.12.2023

Strona główna Aktualności Wydarzenia Czy infrastruktura publiczna nadąża za transformacją motoryzacji?

Czy infrastruktura publiczna nadąża za transformacją motoryzacji?

07-04-2023

Producenci części motoryzacyjnych inwestują w nowe rozwiązania na rzecz mobilności neutralnej dla klimatu. Jednocześnie aż 98% z nich wyraża obawy, że ich wysiłki zostaną zniweczone przez niewystarczającą infrastrukturę publiczną do ładowania i tankowania. Dane te pochodzą z 13. edycji CLEPA Pulse Check – badania przeprowadzonego na zlecenie CLEPA przez firmę McKinsey w lutym 2023 r.

Według badania firmy McKinsey szybkie rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych (EV) będzie wymagało infrastruktury publicznej obejmującej co najmniej 3,4 mln punktów ładowania do 2030 r. By osiągnąć ten cel, trzeba czterokrotnie przyspieszyć w UE wdrażanie sieci ładowania.

Zapewnienie wystarczającej liczby publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów napędzanych wodorem jest niezbędnym warunkiem przekształcenia obecnych wysiłków przemysłu w udaną transformację dla Europy i klimatu. Musimy sprawdzić, na ile państwa członkowskie są w stanie sprostać tym ambicjom – komentuje sekretarz generalny CLEPA, Benjamin Krieger.

Według badania w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, kiedy to nastroje w branży spadły do rekordowo niskiego poziomu z powodu rosnących kosztów energii i materiałów, nastąpiła znacząca poprawa ogólnych perspektyw producentów części. W lutym już 35% ankietowanych dostawców pozytywnie patrzyło w przyszłość, chociaż kolejne 35% wypowiedziało się negatywnie co do dalszych perspektyw.

 

 

Mimo że 64% producentów części spodziewa się wzrostu przychodów w 2023 r., oczekiwania dotyczące zysków nie są optymistyczne. Presja kosztowa i ograniczone wolumeny spowodowane ciągłym niedoborem półprzewodników nadal odbijają się na rentowności sektora. Znaczna liczba dostawców części odczuwa silną presję marżową, a 67% respondentów wskazuje, że ich poziom rentowności operacyjnej znajduje się poniżej 5%. W rzeczywistości – jak wskazuje najnowszy CLEPA Pulse Check – mniej więcej jeden na czterech dostawców odnotowuje straty.

Firmy robią wszystko, aby utrzymać budżety na badania i rozwój. Branża zaopatrzenia motoryzacyjnego czyni postępy w kierunku mobilności neutralnej dla klimatu. Jednak długoterminowe możliwości inwestycyjne sektora znajdują się pod rosnącą presją, a 37% producentów części ogranicza inwestycje. Potrzebne są wsparcie publiczne i inwestycje, aby zapewnić bardziej sprzyjające warunki. Bez tego wysiłki przemysłu mogą pójść na marne, a to z kolei może zagrozić transformacji ku zielonej mobilności.

 

Sytuacja na rynku jeszcze bardziej niż kiedykolwiek zmusza firmy do wytężonych prac badawczo-rozwojowych, dywersyfikacji produkcji i nowych inwestycji. Jednocześnie firmy wyrażają dużą niepewność co do wpływu decyzji politycznych na ich funkcjonowanie nawet w dużo krótszej perspektywie niż po osławionym w branży 2035 roku. Powodzenie transformacji i przeprowadzenie jej z jak najmniejszym negatywnym wpływem na społeczeństwo i gospodarkę zależy także, a wręcz w dużej mierze, od działania władz publicznych – europejskich oraz krajowych – podsumowuje Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, członek Zarządu CLEPA.

Tomasz Bęben
dyrektor zarządzający SDPCM

 

 

Źródło: Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Strona główna Aktualności Wydarzenia Czy infrastruktura publiczna nadąża za transformacją motoryzacji?

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy