ENG FB kontakt

15.06.2024

Strona główna Aktualności Wydarzenia Dane GUS: najwięcej of iar śmiertelnych w wypadkach przy pracy w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym

Dane GUS: najwięcej of iar śmiertelnych w wypadkach przy pracy w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym

07-02-2024

Jak wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, tylko od stycznia do września 2023 r. aż 99 osób poniosło śmierć w konsekwencji wypadków przy pracy. W smutnej statystyce wyróżniają się trzy branże: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa.

 


Fot. Samuel Regan-Asante/ Unsplash
 

Chociaż liczba wypadków śmiertelnych spadła o 10% w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2022 r., ich skala w wymienionych branżach powinna zmobilizować pracodawców do zastanowienia się, co prowadzi do tak wysokich wskaźników wypadkowych. Od stycznia do września 2023 r. w budownictwie życie straciły 24 osoby, w przetwórstwie przemysłowym – 23, a 20 pracowników w transporcie i gospodarce magazynowej. W tych trzech obszarach zatrudnienia również najczęściej dochodziło do wypadków ciężkich. Zdecydowanie najwięcej zdarzeń odnotowano z udziałem pracowników przetwórstwa przemysłowego – aż 83, w porównaniu do 31 ciężko poszkodowanych w transporcie oraz 24 w budownictwie.

Zanim firma zdąży zbadać przyczynę wypadku i wdroży mechanizmy zapobiegające powstawaniu ryzyka, w świadomości społecznej, ale również potencjalnych pracowników, partnerów czy inwestorów, wyrok już zapadł. To właśnie przez pryzmat prawie 100 osób, które straciły życie, oceniana będzie wiarygodność ich pracodawców, ale również samych marek w kontekście bezpieczeństwa pracy. Już teraz obserwujemy pewną zmianę pokoleniową – coraz częściej młodzi ludzie, wybierając pracodawcę, kierują się nie tylko wysokością zarobków czy benefitami wynikającymi z zatrudnienia, ale także tzw. dobrostanem pracowniczym, a co za tym idzie wpływem organizacji na ich zdrowie i życie. Kto w takim razie z pokolenia Y, Z czy wchodzącego na rynek pracy pokolenia Alfa, spojrzy w kierunku pracodawcy, którego praktyki będą prowadziły do zagrożenia zdrowia i życia? – mówi Łukasz Wawrzyniak, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy w firmie W&W Consulting.

Pod względem wskaźnika wypadkowości, określającego liczbę poszkodowanych we wszystkich zdarzeniach wypadkowych na 1000 pracujących, najwyższą wartość odnotowano w sekcjach: górnictwo i branża wydobywcza (10,83); dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz rekultywacja (8,69), a także opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,47). Najniższy wskaźnik był natomiast w sekcjach: informacja i komunikacja (0,60); rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,67) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,84).

Tylko od stycznia do września ubiegłego roku aż 45 809 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co przełożyło się na 1 468 475 dni niezdolności do pracy, a tym samym z jednej strony ogromne koszty świadczeń lekarskich, a z drugiej koszty ponoszone przez firmy. Nawet jeden wypadek przy pracy generuje straty w postaci kosztu towarów, a co gorsze niesie ryzyko wstrzymania działalności na czas dochodzenia powypadkowego przez Prokuraturę czy Inspekcję Pracy. W konsekwencji wypadki mogą generować koszty związane z karami umownymi do zapłacenia kontrahentom, ale również absencją osób poszkodowanych – zastępstwami, nadgodzinami oraz koszty czasu poświęconego na postępowanie powypadkowe – dodaje Łukasz Wawrzyniak.

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i zdrowych warunków każdego dnia pracy jest najwyższą wartością. Coraz częściej klienci chcą kupować produkty i usługi, które są wytwarzane w sposób etyczny, a to przekłada się na chęć nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami, którzy chronią swój zespół. Dbałość o zdrowie pracowników jest źródłem przewagi konkurencyjnej, buduje zaufanie do marki. Z kolei pracownicy coraz częściej szukają pracy w organizacjach, które podzielają ich wartości, a bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla nich priorytetem.

 

W&W Consulting – powstała w 2003 r. z inicjatywy praktyków inżynierii bezpieczeństwa. To pierwsza tak wyspecjalizowana firma świadcząca outsourcing bezpieczeństwa w zakresie usług BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, której innowacyjne podejście doceniły największe firmy m.in. z sektora przemysłowego, finansowego, handlu detalicznego, logistyki oraz produkcji.

 

Źródło: W&W Consulting (na podstawie danych GUS)

Strona główna Aktualności Wydarzenia Dane GUS: najwięcej of iar śmiertelnych w wypadkach przy pracy w budownictwie, transporcie i przetwórstwie przemysłowym

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy