ENG FB kontakt

15.06.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2023 Evaluation of flammability by the oxygen index of selected composites based on epoxy resin

Evaluation of flammability by the oxygen index of selected composites based on epoxy resin

Ocena palności metodą indeksu tlenowego wybranych kompozytów na osnowie z żywicy epoksydowej *

Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Kama Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, Piotr Nieckarz, Wioletta Basara-Wiśniewska   |   01-09-2023

Mechanik nr 08/09/2023 - Inżynieria materiałowa

ABSTRACT: The article presents the results of flammability tests of composite materials based on epoxy resin. Natural linen, jute and carbon fiber were used as a reinforcement. The samples were made in the vacuum infusion process. The tests were also carried out for the granulated cork material. Flammability tests were carried out using the determination of the oxygen index value in accordance with ASTM D 2826-06a, ISO 4589, part 2: 1996. The tests made it possible to determine the extent to which the tested materials are fire hazardous.

KEYWORDS: oxygen index, flammability, natural fiber reinforced composite

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań palności materiałów kompozytowych na osnowie z żywicy epoksydowej. Jako zbrojenie użyto tkaniny z włókien: lnu, juty oraz włókna węglowego. Próbki były wykonywane w procesie infuzji próżniowej. Badania przeprowadzono również dla materiału z korka granulowanego. Badania palności przeprowadzono za pomocą oznaczenia wartości indeksu tlenowego zgodnie z normą ASTM D 2826-06a, ISO 4589, część 2: 1996. Badania pozwoliły określić, w jakim stopniu wybrane materiały są niebezpieczne pożarowo.

SŁOWA KLUCZOWE: indeks tlenowy, palność, kompozyt zbrojony włóknem naturalnym

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Pielichowski J., Muszyński A. „Technologia tworzyw sztucznych”. Warszawa: WNT (2003).

[2] Iwko J. „Bezpieczeństwo użytkowania tworzyw sztucznych w aspekcie ich palności”. Mechanik. 10 (2007): 840–843.

[3] Jurkowski B., Rydarowski H. „Materiały polimerowe o obniżonej palności ”. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego (2012).

[4] Iwko J. „Zachowanie się tworzyw sztucznych w warunkach pożarowych. Część II – pomiary palności oraz metody uniepalniania tworzyw sztucznych”. Tworzywa sztuczne i chemia. 6 (2009): 24–29.

[5] Jurkowska B., Rydarowski H., Jurkowski B. „Niektóre aspekty badań palności kompozytów polimerowych”. Czasopismo Techniczne Mechanika. 1-M (2009): 145–152.

[6] Jankowska G., Przygocki W., Włochowicz A. „Palność polimerów i materiałów polimerowych”. Warszawa: WNT (2007).

[7]Projekt: Rozwój działalności B+R firmy BASARA poprzez opracowanie nowego innowacyjnego produktu. Umowa nr RPPK.01.02.00-18-0028/19-00. Projekt współfinasowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

[8] Półka M. „Badanie palności metodą wskaźnika tlenowego”. Warszawa: SGSP (1996).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.8-9.18

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Kama Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, Piotr Nieckarz, Wioletta Basara-Wiśniewska: Evaluation of flammability by the oxygen index of selected composites based on epoxy resin (Ocena palności metodą indeksu tlenowego wybranych kompozytów na osnowie z żywicy epoksydowej) (PDF, ~3,8 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2023 Evaluation of flammability by the oxygen index of selected composites based on epoxy resin

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy