ENG FB kontakt

02.10.2022

Strona główna Aktualności Relacje „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica

„Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica

13-05-2014

26 listopada 2013 r. w Warszawskim Dniu Techniki NOT odbyła się Gala podsumowująca trzecią edycję Konkursu „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica zorganizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Patronat nad konkursem objęła Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP oraz ministerstwa: Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Spraw Zagranicznych. Partnerem naukowo-badawczym był Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

    U podstaw organizowania konkursu legło przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest rozwój innowacyjności, promowanie innowacyjnych produktów i ich twórców oraz pomoc w przyspieszeniu aplikacji takich rozwiązań w naszym kraju.
W konkursie uczestniczą polskie i zarejestrowane w Polsce firmy oraz osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne, a także firmy zagraniczne, których innowacyjnymi produktami może być  zainteresowana polska gospodarka.

    Dwie wcześniejsze edycje konkursu spotkały się z zainteresowaniem firm, które kładą nacisk na wdrażanie innowacyjnych produktów bądź technologii, oraz są wspierane przez administrację państwową, środowiska polonijne i media.
Laureatów tegorocznej edycji wyłoniła Kapituła Konkursu w składzie: prezes Zakładu Usług Technicznych RS NOT Ryszard Marcińczak, prezes Urzędu Patentowego Alicja Adamczak, Sekretarz Generalny FSNT NOT Jacek Kubielski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Wiesław Paluszyński, prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Michał Szota, prezes Rady Stołecznej NOT Eugeniusz Budny, Dyrektor Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Kazimierz Nowak oraz przedstawiciele ministerstw: Spraw Zagranicznych, Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego i Międzynarodowych Targów Poznańskich.
    W obecnej edycji laury, popularnie zwane „Staszicami”, rozdano w kategoriach:
• budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo i pożarnictwo,
• ekologia, geodezja, gospodarka wodna,
• energetyka, elektrotechnika,
• górnictwo i hutnictwo,
• informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, nanotechnologie,
• inżynieria materiałowa,
• mechanika, maszyny i urządzenia,
• technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia,
• przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo,
• transport, komunikacja,
• włókiennictwo, papiernictwo opakowania,
• innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.
    Galę poprzedziła konferencja Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski, podczas której przedstawiciele nauki, przemysłu i ministerstw Gospodarki, Rozwoju Regionalnego oraz Szkolnictwa Wyższego i Nauki omawiali zagadnienia dotyczące rozwoju innowacyjności w Polsce.
    Lista laureatów tegorocznej edycji jest dostępna na www.not.org.pl

Strona główna Aktualności Relacje „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica

Nasze propozycje

Hybrid Manufacturing Processes. Physical Fundamentals, Modelling and Rational Applications
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrid Manufacturing Processes. Physical Fundamentals, Modelling and Rational Applications

Springer

This book explores, in a systematic way, various modes of hybridization for both conventional and...

Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia
Zenon Pirowski

Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Najnowsza książka Zenona Pirowskiego to kompendium wiedzy o niklu i jego stopach. Przedstawiono w niej:...

Serwonapędy SIEMENS w praktyce inżynierskiej
Janusz Kwaśniewski, Ireneusz Dominik, Krzysztof Lalik, Mateusz Kozek

Serwonapędy SIEMENS w praktyce inżynierskiej

Wydawnictwo BTC

Książka w sposób metodyczny i przyjazny opisuje projektowanie serwonapędów bazujących na sterownikach...

Nowoczesne procesy obróbki skrawaniem
Red. naukowy Piotr Cichosz

Nowoczesne procesy obróbki skrawaniem

Wydawnictwo PWN

Przygotowana pod redakcją naukową prof. dr. hab. inż. Piotra Cichosza publikacja Nowoczesne procesy obróbki...

Nasi partnerzy