ENG FB kontakt

24.04.2024

Strona główna Aktualności Wydarzenia Obchody Światowego Dnia Inżyniera 2024 - Konferencja w Elblągu

Obchody Światowego Dnia Inżyniera 2024 - Konferencja w Elblągu

22-03-2024

 

Druga edycja konferencji realizowanej w Elblągu z okazji tegorocznego Światowego Dnia Inżyniera poświęcona była tematyce zawartej w tytule konferencji „Elbląscy inżynierowie - ich wkład w kształtowanie przyszłości miasta i regionu”.

W odnowionym budynku Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, 2 marca 2024 r. w auli głównej zebrali się reprezentanci środowisk inżynierskich Elbląga, studenci inżynierskich kierunków Akademii i uczniowie ostatniej klasy Technikum Elektrycznego członkowie SEP, aby wysłuchać technicznych prezentacji i dyskusji.

Konferencja została zorganizowana przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT oraz Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

Osobistym patronatem honorowym konferencję objęli: Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT - Ewa Mańkiewicz-Cudny, Jego Magnificencja Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu - prof. Jarosław Niedojadło i prezydent miasta Elbląga - mgr inż. Witold Wróblewski.

Na wniosek Rady Regionalnej FSNT NOT Kapituła Honorowego Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” i medalu „Bene Merentibus” przyznała to wyróżnienie piątce inżynierów. Otrzymali je:

inż. Elżbieta Bukowska - PZITB,
mgr inż. Daniel Lewandowski - GE, dokumentalista i historyk techniki,
prof. Jarosław Niedojadło - Rektor ANS, czł. SIMP i PZITB,
inż. Dariusz Wołukanis - wiceprezes Oddziału Elbląskiego SEP,
mgr inż. Zbigniew Lange - inicjator Konferencji, członek SEP i Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Zarząd Główny FSNT NOT przyznał działaczom Federacji Odznaki Honorowe NOT, które otrzymali:

Srebrną OH NOT - prof. Jarosław Niedojadło, mgr inż. Mieczysław Domińczak - PZITB, mgr inż. Adam Sokołowski  - SEP i inż. Zbigniew Szaduro - SEP, diamentową OH NOT otrzymał mgr inż. Zbigniew Lange - były prezes Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Elblągu, założyciel Elbląskiego Oddziału SEP, były wiceprezes ZG FSNT NOT.

Prof. dr hab. inż. Stefan Góralczyk podkreślił twórczą rolę inżynierów zrzeszonych, i nie tylko, w FSNT NOT, w rozbudowie miast i przemysłu, zwracając uwagę na zrównoważony ich rozwój. Podkreślił rolę integracyjną, jaką spełniają konferencje organizowane z okazji Światowego Dnia Inżyniera oraz genezę tego Święta.

Dr inż. Adam Zapalski - prezes honorowy Oddz. STOP w Elblągu, omówił opracowany przez zespół redakcyjny, pod Jego kierownictwem, powołany przez RR FSNT NOT, wydany w książkowej formie materiał zawierający "Notki biograficzne inżynierów Elbląga z lat 1945 - 2023”. Wydawnictwo powstało w wyniku przygotowań do pierwszej, ubiegłorocznej  konferencji organizowanej z okazji Światowego DInż., której głównym celem było wykonanie kwerendy inżynierów pracujących w Elblągu lub pochodzących z tego miasta w ww. okresie czasowym. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był mgr inż. Zbigniew Lange prezes Środowiskowego Koła SEP w Elblągu.

Opracowanie, w nakładzie 300 szt., wydane dzięki miastu Elbląg, zawiera wykaz nazwisk i notek biograficznych kilkuset inżynierów, a także informacje o działalności Rady Regionalnej, dawniej Rady Wojewódzkiej FSNT NOT w Elblągu i działających w niej stowarzyszeń N-T.

Prezesi Oddziałów Stowarzyszeń i zaprezentowali swoje stowarzyszenia i osiągnięcia działających w nich inżynierów.

Prezes Oddziału Elbląskiego SEP mgr inż. Andrzej Sawicki przedstawił aktywną działalność największego Oddziału w RR FSNT NOT.

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mgr inż. Janusz Nowak omówił zakres zadań Izby i jej członków działających w Elblągu.

Mgr inż. Nestor Kantor prezes Oddziału SIMP, wiceprezes RR FSNT NOT, aktywny współorganizator tej konferencji, wraz z mgr. inż. Bogusławem Marciniakiem przewodniczącym Komisji Konkursowej  i prof. Zbigniewem Walczykiem, uhonorowali młodego inżyniera Adriana Kamińskiego z Elbląskiej ANS wyróżnionego w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

Połączenie historii i przyszłości techniki na bazie biura konstrukcyjnego Zamechu, w tym ewolucji wykorzystania przyrządów obliczeniowych przedstawił mgr inż. Daniel Lewandowski, a w nowoczesnej prezentacji  na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu i zarządzaniu przedstawił mgr Robert Izdebski, wiceprezes Zarządu IBPM z Warszawy. 

Prezentacja pt. „BlueBox AI - automatyczny doradca techniczny” pokazała ogromne możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu w technice i  wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy.

Mgr Magdalena Dzida Dyrektorka ds. technicznych Elbląskiego PWiK przedstawiła działanie zmodernizowanej w ub. roku oczyszczalni ścieków w Elblągu. Nowoczesne technologie oczyszczania mechanicznego i naturalnego gwarantują miastu odprowadzanie ścieków bez zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Konferencja mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym w szczególności prof. Jerzego Buriaka prorektora ds. Kształcenia Akademii, który już po raz drugi angażował się w sposób szczególny.

 

Oprac. mgr inż Zbigniew Lange

Strona główna Aktualności Wydarzenia Obchody Światowego Dnia Inżyniera 2024 - Konferencja w Elblągu

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy