ENG FB kontakt

24.06.2024

Strona główna Aktualności Wydarzenia Ochrona środowiska a przemysł odlewniczy i metalurgiczny

Ochrona środowiska a przemysł odlewniczy i metalurgiczny

26-06-2014

W dniach 4–6 września 2014 r. w Lipowej k. Żywca odbędzie się X Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Odlewnicze i Metalurgiczne – Ochrona Środowiska Technologie Energo- i Materiałooszczędne, zorganizowana przez Fundację Wydziału Odlewnictwa AGH oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

W tym roku tematyka konferencji będzie obejmować zagadnienia związane z ochroną środowiska w przemyśle odlewniczym i metalurgicznym w aspekcie wprowadzania nowoczesnych technologii mających na celu poprawę konkurencyjności. W programie konferencji przewidziano panel tematyczny związany z realizację projektu NCBiR pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego”.

Szczegółowa tematyka konferencji:

 • Pozwolenia zintegrowane IPPC – najlepsze dostępne techniki BAT.
 • Nowe technologie odlewnicze i metalurgiczne przyjazne dla środowiska (materiały, procesy topienia, technologia form i rdzeni, maszyny odlewnicze, mechanizacja procesów odlewniczych i metalurgicznych).
 • Teoria i praktyka procesów regeneracji zużytych mas oraz nowoczesne systemy i urządzenia do regeneracji.
 • Metody badawcze i kryteria oceny oddziaływania przemysłu odlewniczego i metalurgicznego na środowisko.
 • Minimalizacja ilości odpadów z procesów odlewniczych i metalurgicznych oraz ich utylizacja.
 • Środki techniczne oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne przyjazne dla środowiska.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w odlewniach i w zakładach metalurgicznych.
 • Europejskie normy i regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
 • Edukacja ekologiczna w programach kształcenia.
 • Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.
 • Technologie energo- i materiałooszczędne w przemyśle odlewniczym i metalurgicznym.
 • Przyjazne dla środowiska materiały stosowane w odlewnictwie i metalurgii.
 • Recykling w odlewnictwie i metalurgii

Źródło: www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/ochrona/pl/konferencje.html

Strona główna Aktualności Wydarzenia Ochrona środowiska a przemysł odlewniczy i metalurgiczny

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy