ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Aktualności Wydarzenia Tomasz Marek Chmielewski – prezes SIMP 2022–2026

Tomasz Marek Chmielewski – prezes SIMP 2022–2026

07-04-2023

Tomasz Chmielewski jest absolwentem Technikum Samochodowego nr 1 w Warszawie oraz Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji (obecnie: Wydział Mechaniczny Technologiczny) Politechniki Warszawskiej. Dyplom magisterski poświęcony programowaniu manipulatorów zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych obronił w 1999 r. i został laureatem konkursu Fiata na najlepszą pracę magisterską obronioną na Politechnice Warszawskiej.

W 2000 r. rozpoczął studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej pod opieką prof. dr. hab. inż. Władysława Karola Włosińskiego doctor honoris causa multi. W roku 2003 obronił z wyróżnieniem doktorat dotyczący plazmowego napawania ochronnych powłok kompozytowych ceramiczno-metalowych przeznaczonych na formy do prasowania szkła. Wyniki jego badań zostały wdrożone w procesie produkcyjnym firmy Thompson Multimedia.

W 2003 r. Tomasz Chmielewski został zatrudniony na Politechnice Warszawskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Prowadzi badania nad spajaniem materiałów zaawansowanych i modyfikacją powierzchni, dodatkowo w dydaktyce realizuje się w technologii procesów spajania i konstrukcjach spajanych oraz w programowaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych.

W 2005 r. został członkiem zarządu Sekcji Spawalniczej w oddziale warszawskim Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników i Techników Polskich. W 2005 r. po kursie w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach uzyskał dyplom inżynierski Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (uznawane na całym świecie uprawnienia zawodowe) i odbył dwumiesięczny staż naukowy w National Key Laboratory for Remanufacturing w Pekinie. Po powrocie rozpoczął badania nad detonacyjnym metalizowaniem zaawansowanej ceramiki, co było przedmiotem jego monografii i habilitacji obronionej na jej podstawie w 2013 r. W roku 2015 został redaktorem naczelnym czasopisma „Przegląd Spawalnictwa” i dyrektorem Agendy Wydawniczej SIMP Przegląd Spawalnictwa. Pod jego kierownictwem pismo zaczęło publikować w wersji elektronicznej w języku angielskim pod obecnym tytułem „Welding Technology Review” i jest szeroko cytowane w światowym obiegu literatury naukowej.

W roku 2016 objął funkcję dyrektora Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji (obecnie Mechanicznym Technologicznym) PW. Został członkiem komisji Inżynierii Powierzchni PAN. W kadencji 2018––2022 był członkiem zarządu głównego SIMP.

Jest członkiem prezydium Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na PW. Wraz z zespołem realizuje pionierskie badania nad spajaniem w stanie stałym materiałów ultradrobnoziarnistych wytwarzanych metodami SPD. Interesuje się spawaniem hybrydowym opartym na plazmowym źródle ciepła. Specjalizuje się w spajaniu materiałów zaawansowanych oraz w modyfikacji powierzchni metodami napawania plazmowego i natryskiwania cieplnego. Wypromował 83 magistrów i inżynierów oraz trzech doktorów. Obecnie ma pod opieką czterech doktorantów.

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych w czasopismach oraz monografiach (h-index według WoS i Scopus – 14). W latach 2017–2021 był kierownikiem międzynarodowego projektu badawczego w formule Mera-Net 2016 „Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry” na PW, przyznanego zespołowi przez Komisję Europejską.

Jest członkiem kolegium doradczego Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Był kierownikiem dwóch grantów badawczych (własnych), finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Wykonał ponad 70 ekspertyz i prac wdrożeniowych w przemyśle.

Od 2019 r. jest członkiem rady naukowej międzynarodowej, cyklicznej konferencji poświęconej najnowszym osiągnięciom w inżynierii spajania „Advances in Joining Engineering”, organizowanej przez Uniwersytet w Porto. Należy do zespołów redakcyjnych czasopism „Journal of Advanced Joining Proceses” (Elsevier) oraz „China Surface Engineering” (CSE) (China Association for Science and Technology – CAST).

W styczniu 2021 r. uzyskał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Jest dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego na Politechnice Warszawskiej, kierownikiem Zakładu Inżynierii Spajania i członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020–2024. W Senacie Politechniki Warszawskiej przewodniczy Komisji ds. Organizacji Uczelni.

 

Źródło: SIMP

Strona główna Aktualności Wydarzenia Tomasz Marek Chmielewski – prezes SIMP 2022–2026

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy