ENG FB kontakt

18.08.2022

Strona główna Aktualności Wydarzenia „Tworzywa – Fakty 2021” – raport Plastics Europe

„Tworzywa – Fakty 2021” – raport Plastics Europe

04-04-2022

„Tworzywa – Fakty” to doroczny raport zawierający dane dotyczące branży tworzyw sztucznych: produkcji, zużycia i odzysku tworzyw, bilans handlowy, a także informacje o zatrudnieniu i obrotach. Opracowanie daje obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i dobrobytu Europy.

Pomimo nieprzewidywalnych warunków i okoliczności, jakie wystąpiły w 2020 r., europejski przemysł tworzyw sztucznych szybko się zaadaptował do nowej sytuacji. W konsekwencji kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19 europejski łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych – w skład którego wchodzą producenci, przetwórcy i recyklerzy tworzyw sztucznych, a także producenci maszyn i urządzeń – odnotował spadki zarówno w produkcji, jak i zapotrzebowaniu na swoje wyroby. Pomimo tego branża była w stanie utrzymać wysoki poziom zatrudnienia. Z zatrudnieniem niemal 1,5 mln osób w ponad 50 tys. firm, w większości MŚP, działających na terenie całej Europy, branża ta jest kluczowa dla odbudowy europejskiej gospodarki. Aktualnie zwiększa wysiłki w zakresie zwracania tworzyw do obiegu. Pomimo poważnych problemów, jakich doświadczył sektor recyklingu, zwłaszcza w drugim kwartale 2020 r., ilość poddanych recyklingowi pokonsumenckich odpadów tworzyw wzrosła, utrzymał się poziom odpadów przeznaczonych do odzysku energetycznego i spadła ilość odpadów kierowanych na składowiska.

W bieżącym wydaniu prezentujemy wybrane fragmenty rsportu. Całość mozna znaleźć pod adresem: https://plasticseurope.org.

Sektor tworzyw sztucznych zajmuje 8. miejsce w Europie pod względem wkładu w PKB. Jest to wynik podobny do tego, jaki uzyskują branża farmaceutyczna czy produkcja urządzeń elektrycznych. Producenci tworzyw sztucznych inwestują w technologie recyklingu chemicznego. Wartość tych nakładów ma wzrosnąć z 2,6 mld euro przewidzianych na rok 2025 do 7,2 mld euro w roku 2030.

W 2020 r. w Europie zebrano i skierowano do recyklingu (lokalnie lub poza Europę) prawie 10,2 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych.

 

PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH

Dane obejmują: tworzywa termoplastyczne, poliuretany, tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające oraz włókna PP. Nie obejmują włókien PET, PA i poliakrylowych. Nie uwzględniają produkcji recyklatów tworzyw sztucznych. Dane są szacunkowe.

Dane obejmują: tworzywa termoutwardzalne, elastomery, kleje, powłoki i materiały uszczelniające oraz włókna PP; nie obejmuje włókien PET, PA i poliakrylowych. Dane są szacunkowe.

 

 

WYMIANA HANDLOWA POZA UE POD WZGLĘDEM WARTOŚCI SPRZEDAŻY

W 2020 r. głównymi partnerami handlowymi UE27 były USA, Wielka Brytania i Chiny.

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA TWORZYWA WEDŁUG KRAJÓW

Dane szacunkowe opracowane przez PEMRG (Plastics Europe Market Research Group). Oszacowane zapotrzebowanie nie uwzględnia recyklatu.

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA TWORZYWA W UE27+3 WEDŁUG SEGMENTÓW ZASTOSOWAŃ W 2020 R.

Opakowania i budownictwo to dwa największe segmenty zastosowań tworzyw sztucznych. Na trzecim miejscu znajduje się produkcja na potrzeby motoryzacji. Kategoria „inne” obejmuje zastosowanie tworzyw w przemyśle meblarskim, w produkcji maszyn i urządzeń, zastosowania medyczne itd. Oszacowane zapotrzebowanie nie uwzględnia recyklatu.

* Obejmuje opakowania handlowe i przemysłowe

 

ZAPOTRZEBOWANIE PRZETWÓRCÓW NA TWORZYWA SZTUCZNE W UE27+3 WEDŁUG RODZAJU POLIMERU W 2020 R.

Oszacowane zapotrzebowanie nie uwzględnia recyklatu.

 

POKONSUMENCKIE ODPADY TWORZYW SZTUCZNYCH – ZAGOSPODAROWANIE W 2020 R.

(dane wstępne)

W 2020 r. w krajach UE27+3 zebrano ponad 29 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. Ponieważ wyroby z tworzyw sztucznych mają różny okres użytkowania (od roku do 50 lat i więcej), danych dotyczących ilości zebranych odpadów tworzyw nie należy bezpośrednio porównywać z danymi na temat zapotrzebowania ze strony przetwórców czy danymi o zużyciu w wyrobach w danym roku.

Ponad 1/3 odpadów tworzyw przekazano do recyklingu, wewnątrz lub poza granice UE27+3, jednak nadal ponad 23% trafiło na składowiska, a ponad 40% skierowano do odzysku energii.

* Recykling: włączając 0,2% recyklingu chemicznego.

 

PRODUKCJA W BRANŻY TWORZYW SZTUCZNYCH W EU27 – PROGNOZY

Po gwałtownym spadku produkcji europejskiego sektora tworzyw sztucznych w pierwszej połowie 2020 r., spowodowanym pandemią COVID-19, nastąpił wzrost produkcji przewyższający poprzednie spadki.

Wskaźnik 2015 = 100, dane wyrównane kwartalnie i sezonowo.

 

Raport nie zawiera danych dotyczących produkcji i wykorzystania tworzyw pochodzących z recyklingu. Pogłębiona analiza postępów we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych, wraz z bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi zagospodarowania pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych i wykorzystania recyklatu w nowych produktach, oraz o technologiach odzysku i recyklingu odpadów, znajdzie się w raporcie „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”, który ukaże się w pierwszym kwartale 2022 r.

Źródło: https://plasticseurope.org

 

 

Raport powstaje dzięki współpracy Plastics Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych) oraz EPRO (Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Informacji na temat produkcji i zapotrzebowania na tworzywa sztuczne dostarczyła Grupa Badań Rynku Tworzyw Sztucznych Plastics Europe (PEMRG). W ocenie danych dotyczących powstawania i odzysku odpadów pomogła firma Conversio Market & Strategy GmbH. Dane dotyczące odzysku odpadów tworzyw sztucznych, a także dane handlowe pochodzą z oficjalnych statystyk instytucji europejskich i krajowych, jak również od organizacji zajmujących się gospodarką odpadami. Wykorzystano także badania i ekspertyzy konsultantów. Zamieszczone w raporcie dane liczbowe nie zawsze można bezpośrednio porównać z danymi za poprzednie lata ze względu na korekty oszacowań (np. dane dotyczące wykorzystania i odzysku tworzyw sztucznych).

Wszystkie grafiki i wykresy zawierają dane dla UE27 oraz Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w skrócie zwanych Europą, natomiast pozostałe grupy krajów są wymienione osobno.

 

Pobierz plik / download

Raport do pobrania (PDF, ~2,1 MB)

Strona główna Aktualności Wydarzenia „Tworzywa – Fakty 2021” – raport Plastics Europe

Nasze propozycje

Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia
Zenon Pirowski

Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Najnowsza książka Zenona Pirowskiego to kompendium wiedzy o niklu i jego stopach. Przedstawiono w niej:...

Serwonapędy SIEMENS w praktyce inżynierskiej
Janusz Kwaśniewski, Ireneusz Dominik, Krzysztof Lalik, Mateusz Kozek

Serwonapędy SIEMENS w praktyce inżynierskiej

Wydawnictwo BTC

Książka w sposób metodyczny i przyjazny opisuje projektowanie serwonapędów bazujących na sterownikach...

Nowoczesne procesy obróbki skrawaniem
Red. naukowy Piotr Cichosz

Nowoczesne procesy obróbki skrawaniem

Wydawnictwo PWN

Przygotowana pod redakcją naukową prof. dr. hab. inż. Piotra Cichosza publikacja Nowoczesne procesy obróbki...

Analiza danych w systemach Internetu Rzeczy
Red. Łukasz Korus

Analiza danych w systemach Internetu Rzeczy

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

Książka porusza takie zagadnienia, jak: dane w internecie rzeczy, filtracja danych pomiarowych z czujników...

Nasi partnerzy