ENG FB kontakt

05.12.2023

Strona główna Lipiec 2023

Zawartość miesięcznika nr 07/2023

Inżynieria materiałowa

26 Influence of laser and TIG cladding methods on microstructure morphology and hardness of Stellite 694 overlay deposited onto DS200+Hf alloy substrate Wpływ metody napawania laserowego oraz TIG na mikrostrukturę i twardość napoiny Stellite 694 na podłożu z nadstopu DS200+Hf * - Natalia Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Barbara Kościelniak, Kamil Gancarczyk, Marek Góral

ABSTRACT: In this paper the influence of cladding method – laser and TIG – on microstructure and properties of Stellite 694 coatings deposited onto DS200+Hf nickel based alloy substrate is presented. Manual TIG cladding process were carried out using LORCH V24 DC, laser cladding process was carried out using Yb:YAG, TruDisk 1000 TRUMPF. Cobalt alloy – Stellite 694 was used as a filler material. Effect of different cladding methods was examined based on chemical composition and microstructure analysis as well as hardness measurements of the deposited layers.

KEYWORDS: laser cladding, TIG cladding, DS200+Hf alloy, Stellite 694, microstructure, hardness

STRESZCZENIE: W niniejszej pracy prowadzono ocenę morfologii składników fazowych mikrostruktury i właściwości warstwy ochronnej Stellite 694 na podłożu z żarowytrzymałego nadstopu niklu DS200+Hf, wytworzonej w procesach napawania elektrycznego (TIG) i laserowego. Napawanie elektryczne metodą TIG przeprowadzono z użyciem spawarki LORCH V24 DC, natomiast laserowe – za pomocą lasera dyskowego Yb:YAG, TruDisk 1000 firmy TRUMPF. Materiałem dodatkowym był stop kobaltu Stellite 694. Określono stopień oddziaływania źródła ciepła i warunków procesu na skład chemiczny napoiny, jej mikrostrukturę oraz twardość w mikroobszarach.

SŁOWA KLUCZOWE: napawanie laserowe, napawanie TIG, nadstop DS200+Hf, napoina Stellite 694, morfologia mikrostruktury, twardość napoiny

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.7.13

 

* Artykuł recenzowany

40 Methodology of selected strength tests of glasses frames Metodyka wybranych badań wytrzymałościowych opraw okularowych * - Łukasz Bąk, Patrycja Ewa Jagiełowicz, Piotr Połowniak, Kama Wiśniewska, Patryk Wiśniewski, Piotr Nieckarz

ABSTRACT: Presented and discussed are the functional tests of glasses frames made of polymer material. They included: temple bending, three-point bending of the temples, bending of the temple ends, bridge strength test, impact strength test, static compression test and low-cycle fatigue test of the frame-temple connection.

KEYWORDS: strength tests of glasses elements, glasses frames

STRESZCZENIE: Przeprowadzono i omówiono badania funkcjonalne opraw okularów z tworzywa polimerowego. Obejmowały one: rozginanie zauszników, trójpunktowe zginanie zauszników, odginanie końcówek zauszników, badanie wytrzymałościowe mostka, sprawdzenie wytrzymałości na zniszczenie w próbie udarnościowej, statyczną próbę ściskania oraz badanie zmęczeniowe niskocyklowe połączenia oprawy z zausznikiem.

SŁOWA KLUCZOWE: badania wytrzymałościowe elementów okularów, oprawy okularów

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.7.14

 

* Artykuł recenzowany

Narzędzia

6 Odkrywanie głębi z CoroDrill®DS20 (SANDVIK COROMANT)

Nowe technologie

38 Maeve Aerospace wykorzystuje Siemens Xcelerator do opracowania w pełni elektrycznego, bezemisyjnego samolotu podmiejskiego nowej generacji

Nowości wydawnicze

45 Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko? (Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński)
50 Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych (Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska)

Obrabiarki

12 TruLaser Weld – zrobotyzowany system spawania laserowego (TRUMPF POLSKA)

Różne

46 A comparative assessment of additional bibliometric indexes in the case of a large excess of citations in relation to the h-index core Ocena porównawcza dodatkowych wskaźników bibliometrycznych w przypadku dużego nadmiaru liczby cytowań w stosunku do wartości indeksu h * - Wit Grzesik

ABSTRACT: A comparative assessment of citations based on additional bibliometric indicators and related to the excess of citations beyond that required for a given h-index is presented. The analysis was based on data from publications and the ranking in the category of scientific careers (“World’s TOP2% Most Influenced Scientists List”) published in 2022; two additional indicators were introduced: g and hg . Numerous examples of the desirability and legitimacy of such an analysis for scientists from various scientific disciplines are given.

KEYWORDS: Hirsch index, World’s TOP2% Most Influenced Scientists, citations

STRESZCZENIE: Przedstawiono ocenę porównawczą cytowań przeprowadzoną na podstawie dodatkowych wskaźników bibliometrycznych i odniesioną do nadmiaru liczby cytowań poza wymaganą dla danego indeksu h. Analizę oparto na danych z publikacji oraz rankingu w kategorii kariery naukowej (“World’s TOP2% Most Influenced Scientists List”) opublikowanego w 2022 r.; wprowadzono dwa dodatkowe wskaźniki: g i hg . Podano liczne przykłady celowości i zasadności takiej analizy dla naukowców z różnych dyscyplin naukowych.

SŁOWA KLUCZOWE: indeks Hirscha, World’s TOP2% Most Influenced Scientists, cytowania

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.7.15

 

* Artykuł recenzowany

51 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
15 Repozytorium Robotyki – otwarta baza wiedzy
16 MiR świętuje 10. rocznicę działalności
18 Katowice ponownie stolicą polskiego przemysłu. 15. edycja Międzynarodowych Targów Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX
19 EMO Hannover zaprezentuje międzynarodowe technologie przemysłowe
24 ITM – transformacja wyzwaniem dla przemysłu
35 190 innowacji motion plastics i ogłoszenie laureatów polskiej edycji konkursu manus 2023

Z działalności CIRP

23 Nieregularności topografii powierzchni generowane przez przeciąganie - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Przeciąganie umożliwia produkcję komponentów o złożonej geometrii z wysoką dokładnością wymiarową i niską chropowatością powierzchni. Jednakże zwiększona szerokość warstwy skrawanej i jednoczesna praca wielu zębów powodują duże obciążenia. Zwłaszcza wejście i wyjście zębów mogą generować nieregularności topografii powierzchni, które są przedmiotem opisanych tu badań.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

ITA IV okł.
Politechnika Warszawska 9
Sandvik Coromant I okł.
Staleo.pl 22
Targi TOOLEX, Katowice III okł.
Tungaloy 1
XYZ Machine Tools 10
Zrobotyzowany.pl 22
Strona główna Lipiec 2023

Mechanik nr 07/2023

Lipiec 2023

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy