ENG FB kontakt

24.09.2020

Strona główna Listopad 2019 Analysis of the impact of milling strategies on the surface roughness of 6060 aluminum alloy *

Analysis of the impact of milling strategies on the surface roughness of 6060 aluminum alloy *

Analiza wpływu strategii frezowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 6060

Marek Kołodziej, Paweł Karolczak   |   30-10-2019

Mechanik nr 11/2019 - Obróbka skrawaniem

ABSTRACT: The article presents the results of research on the impact of the selected 6060 aluminum alloy milling strategy on surface roughness. Its assessment was based on the main roughness parameters in 2D and 3D. In addition, studies on the impact of tool extension in the holder on the obtained surface roughness were cited.

KEYWORDS: milling, roughness

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranej strategii frezowania stopu aluminium 6060 na chropowatość powierzchni. Jej ocenę przeprowadzono na podstawie głównych parametrów chropowatości w układzie 2D i 3D. Ponadto przytoczono badania wpływu wysunięcia narzędzia w oprawce na uzyskaną chropowatość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, chropowatość

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Habrat W. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora”. Krosno: Wydawnictwo KaBe, 2007.

[2] Oczoś K., Kawalec A. „Kształtowanie metali lekkich”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

[3] Pieśko P. „Badania wpływu sztywności statycznej frezów trzpieniowych na dokładność geometryczną przedmiotów wykonywanych ze stopów aluminium”. Lublin: Politechnika Lubelska, 2014.

[4] Sandvik Polska. „Poradnik obróbki skrawaniem”. Warszawa, 2012.

[5] Zalewski A. „Skracanie czasu obróbki na frezarkach CNC na podstawie okresowej analizy warunków skrawania”. Inżynieria Maszyn. 17, 2 (2012).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.98

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Marek Kołodziej, Paweł Karolczak: Analysis of the impact of milling strategies on the surface roughness of 6060 aluminum alloy (Analiza wpływu strategii frezowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 6060) (PDF, ~0,8 MB)

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy