ENG FB kontakt

12.12.2019

Strona główna Listopad 2019 Analysis of the impact of milling strategies on the surface roughness of 6060 aluminum alloy *

Analysis of the impact of milling strategies on the surface roughness of 6060 aluminum alloy *

Analiza wpływu strategii frezowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 6060

Marek Kołodziej, Paweł Karolczak   |   30-10-2019

Mechanik nr 11/2019 - Obróbka skrawaniem

ABSTRACT: The article presents the results of research on the impact of the selected 6060 aluminum alloy milling strategy on surface roughness. Its assessment was based on the main roughness parameters in 2D and 3D. In addition, studies on the impact of tool extension in the holder on the obtained surface roughness were cited.

KEYWORDS: milling, roughness

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranej strategii frezowania stopu aluminium 6060 na chropowatość powierzchni. Jej ocenę przeprowadzono na podstawie głównych parametrów chropowatości w układzie 2D i 3D. Ponadto przytoczono badania wpływu wysunięcia narzędzia w oprawce na uzyskaną chropowatość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, chropowatość

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Habrat W. „Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora”. Krosno: Wydawnictwo KaBe, 2007.

[2] Oczoś K., Kawalec A. „Kształtowanie metali lekkich”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

[3] Pieśko P. „Badania wpływu sztywności statycznej frezów trzpieniowych na dokładność geometryczną przedmiotów wykonywanych ze stopów aluminium”. Lublin: Politechnika Lubelska, 2014.

[4] Sandvik Polska. „Poradnik obróbki skrawaniem”. Warszawa, 2012.

[5] Zalewski A. „Skracanie czasu obróbki na frezarkach CNC na podstawie okresowej analizy warunków skrawania”. Inżynieria Maszyn. 17, 2 (2012).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.98

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Marek Kołodziej, Paweł Karolczak: Analysis of the impact of milling strategies on the surface roughness of 6060 aluminum alloy (Analiza wpływu strategii frezowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 6060) (PDF, ~0,8 MB)

Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy