ENG FB kontakt

16.01.2021

Strona główna Grudzień 2016 O potrzebie identyfikacji modeli dynamicznych *

O potrzebie identyfikacji modeli dynamicznych *

On the need of dynamical model identyfication

Zbigniew Dąbrowski   |   27-11-2016

Mechanik nr 12/2016 - II Konferencja „Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – STUKNUT’16”

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono definicje i podstawowe formalizmy identyfikacji parametrycznej i strukturalnej. Krótko przedstawiono praktyczne aspekty tak postawionego zadania. Następnie, wykorzystując prosty model matematyczny, pokazano, że pominięcie identyfikacji modelu może prowadzić do grubych błędów jakościowych i ilościowych.

SŁOWA KLUCZOWE: identyfikacja, model dynamiczny, zadanie nieliniowe

ABSTRACT: The paper reminds of basic definitions and formalisms of parametric and structural identification. Practical aspects of formulation of identification problem were presented. Furthermore, the simple example shows that the omission of identification procedure leads to serious errors, even for not complicated models.

KEYWORDS: identification, dynamic model, nonlinear task

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Matyja T., Łazarz B. „Modeling the coupled flexural and torsional vibrations in rotating ma-chines in transient states”. Journal of Vibroengineering. Vol. 16. Iss. 4 (2014): s. 1911–1924.
  • Pakowski R. (red.), Pakowski R., Mańkowski J., Chiliński B. „Badania i analiza dynamiki układów przenoszenia mocy z wałami spajanymi”. Warszawa: WN ITE-PIB, 2015.
  • Peruń G., Łazarz B. „Modelling of power transmission systems for design optimization and diagnostics of gear in operational conditions”. Solid State Phenomena. Vol. 210 (2014): pp. 108–114.
  • Batko W., Dąbrowski Z., Kiciński J. „Nonlinear effects in technical diagnostics”. Radom–Warszawa: PAN – WN ITE–PIB, 2008.
  • Dziurdz J. „Modelling of the toothed gear operations with the application of the analysis of the gear sliding mesh velocity changes”. Solid State Phenomena. Vol. 180 (2012): pp. 200–206.
  • Deuszkiewicz P. „Analiza dynamiczna w projektowaniu i ocenie stanu kompozytowych wałów maszynowych”. Rozprawa doktorska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW, 2012.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.12.559

Pobierz plik / download

Zbigniew Dąbrowski: O potrzebie identyfikacji modeli dynamicznych (On the need of dynamical model identyfication) (PDF, ~1,4 MB)

Strona główna Grudzień 2016 O potrzebie identyfikacji modeli dynamicznych *

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy