ENG FB kontakt

03.04.2020

Strona główna Listopad 2019 Simulation analysis of the wrap angle in internal corners finishing milling *

Simulation analysis of the wrap angle in internal corners finishing milling *

Analiza symulacyjna kąta opasania przy frezowaniu wykończeniowym naroży wewnętrznych

Jan Burek, Rafał Flejszar   |   30-10-2019

Mechanik nr 11/2019 - Obróbka skrawaniem

ABSTRACT: The simulation of the cutting layer in the CAD system during milling internal corners of elements with complex geometry has been presented. A case of variable cutting width in the finishing process was considered and the strategy of multitransitional corner milling was analyzed.

KEYWORDS: concave corners, cutting layer analysis, machining strategies

STRESZCZENIE: Przedstawiono symulację warstwy skrawanej w systemie CAD podczas frezowania wewnętrznych naroży elementów o skomplikowanej geometrii. Rozpatrywano przypadek zmiennej szerokości skrawania przy obróbce wykończeniowej oraz przeanalizowano strategię wieloprzejściowego frezowania naroży.

SŁOWA KLUCZOWE: naroża wklęsłe, analiza warstwy skrawanej, strategie obróbkowe

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Boz Y., Erdim H., Lazoglu I. “A comparison of solid model and three-orthogonal dexelfield methods for cutter-workpiece engagement calculations in three- and five-axis virtual milling”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 81, 5–8 (2015): 811–823, https://doi.org/10.1007/s00170-015-7251-7.

[2] Burek J., Flejszar R. „Analiza warstwy skrawanej w obróbce elementów cienkościennych o złożonej geometrii”. Mechanik. 8–9 (2018): 778–780, https://doi.org/10.17814/mechanik.2018. 8-9.132.

[3] Han X., Tang L. “Precise prediction of forces in milling circular corners”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 88 (2015): 184–193, https://doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2014.09.004.

[4] Sui S., Li Y., Shao W., Feng P. “Tool path generation and optimization method for pocket flank milling of aircraft structural parts based on the constraints of cutting force and dynamic characteristics of machine tools”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 85, 5–8 (2016): 1553–1564, https://doi.org/10.1007/s00170-015-8050-x.

[5] Yue C., Liu X., Ding Y., Liang S.Y. “Off-line error compensation in corner milling process”. Journal of Engineering Manufacture. 232 (2016): 1172–1181, https://doi.org/10.1177/0954405416666901.

[6] Sandvik Coromant. „Milling – good practice. Setting solid foundations”. Application Guide (2015).

[7] Dokumentacja systemu NX 11.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.97

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Jan Burek, Rafał Flejszar: Simulation analysis of the wrap angle in internal corners finishing milling (Analiza symulacyjna kąta opasania przy frezowaniu wykończeniowym naroży wewnętrznych) (PDF, ~0,7 MB)

Nasze propozycje

Exactly: How precision engineers created the modern world
Simon Winchester

Exactly: How precision engineers created the modern world

HarperCollins Publishers, 2019

Precyzja jest kluczem we współczesnym świecie, ale jak i kiedy zaczęła kształtować świat?...

Internet Rzeczy
Marcin Sikorski

Internet Rzeczy

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor poruszył takie kwestie, jak: szybki rozwój IoT a sceptycyzm i niewiedza konsumentów, problemy...

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy