ENG FB kontakt

21.05.2019

Strona główna Listopad 2018 Sposób szlifowania stopu magnezu z okresowym czyszczeniem czynnej powierzchni ściernicy w trakcie obróbki *

Sposób szlifowania stopu magnezu z okresowym czyszczeniem czynnej powierzchni ściernicy w trakcie obróbki *

Device of magnesium alloy grinding using periodic cleaning of the active surface of grinding wheel during machining

Mirosław Urbaniak, Ryszard Dębkowski, Marcin Gołąbczak, Marcin Skowron   |   27-10-2018

Mechanik nr 11/2018 - Obróbka - inne rodzaje

STRESZCZENIE: Przedstawiono zakres wymagań wobec powierzchni szlifowanych pod nakładanie warstw przeciwzużyciowych PVD w odniesieniu do stopów magnezu. Omówiono trudności z tym związane oraz doniesienia literaturowe. Opisano rozwiązania stosowane w przypadku szlifowania magnezu ściernicami konwencjonalnymi ze spoiwem ceramicznym z wykorzystaniem czyszczenia czynnej powierzchni ściernic w trakcie szlifowania. Ustalono parametry procesów obróbki oraz dokonano oceny struktury geometrycznej powierzchni, mierząc chropowatość w układzie 3D.

SŁOWA KLUCZOWE: stopy magnezu, szlifowanie, ściernice ceramiczne, struktura geometryczna powierzchni, czyszczenie czynnej powierzchni ściernicy

ABSTRACT: In the paper the range of requirements concerning grinded surface layers for deposition of protective PVD coatings on magnesium alloys has been presented. Also difficulties concerning the preparation of surface layer and literature review have been depicted. For solving of the problems concerning proper preparation of magnesium alloy surface layer the conventional grinding process using ceramic grinding wheels and the process of cleaning of CSGW during machining has been applied. The machining parameters has been determined and the surface geometrical structure has been assessed using optical profiling in 3D configuration.

KEYWORDS: magnesium alloys, grinding, ceramic grinding wheels, surface geometrical structure, cleaning of CSGW

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Mordike B.L., Ebert T. “Magnesium poperties – Application-potential”. Material Science and Engineering. 302 (2001): s. 37–45.
 • Gołąbczak M. „Polerowanie stopów magnezu”. Współczesne problemy obróbki ściernej”. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 517–526.
 • Gołąbczak A., Konstantynowicz A., Gołąbczak M. ”Modelowanie mikrogeometrii powierzchni polerowanej stopu magnezu”. Mechanik. 8–9 (2014): s. 79–90.
 • Gray J.E., Luan B. “Protective coatings on magnesium and its alloys – A critical review”. Journal of Alloys and Compounds. 336 (2002): s. 88–113.
 • Gołąbczak M. “Characteristics of TiN and NCD layers deposited on magnesium alloys”. Journal of Nano Research. 16 (2011): s. 29–35.
 • Avedesian M.M., Baker H. “ASM Specialty Handbook: Machining of Magnesium and Magnesium Alloys”. USA, 1999.
 • Lauer-Schmaltz H., König W. “Phenomenon of wheel loading mechanisms in grinding”. CIRP Annals. 29, 1 (1980): s. 201–206.
 • Wegener K., Hoffmeister H.W., Karpuschewski B., Kuster F., Hahmann W.C., Rabiey M. “Conditioning and monitoring of grinding wheels”. CIRP Annals. 60, 2 (2011): s. 757–777.
 • Heinzel C., Antsupov G. “Prevention of wheel clogging in creep feed grinding by efficient tool cleaning”. CIRP Annals – Manufacturing Technology. 61 (2012): s. 323–326.
 • Dębkowski R. „Analiza komputerowa obrazu mikroskopowego w zastosowaniu do oceny zużycia czynnej powierzchni ściernicy”. Materiały XXIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Rzeszów 2000.
 • Urbaniak M., Dębkowski R., Gołąbczak M., Skowron M., „Sposób szlifowania stopu magnezu z kondycjonowaniem ściernicy w trakcie obróbki”., Monografia., XLI Szkoła Obróbki Ściernej Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0. Koszalin, 2018.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.11.182

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

PL: Mirosław Urbaniak, Ryszard Dębkowski, Marcin Gołąbczak, Marcin Skowron: Sposób szlifowania stopu magnezu z okresowym czyszczeniem czynnej powierzchni ściernicy w trakcie obróbki (PDF, ~1,1 MB)

ENG: Mirosław Urbaniak, Ryszard Dębkowski, Marcin Gołąbczak, Marcin Skowron: Device of magnesium alloy grinding using periodic cleaning of the active surface of grinding wheel during machining (PDF, ~1,1 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy