ENG FB kontakt

24.09.2020

Strona główna Listopad 2019 The influence of vibratory shot peening on the selected properties of the surface layer elements made of cast iron *

The influence of vibratory shot peening on the selected properties of the surface layer elements made of cast iron *

Wpływ nagniatania wibracyjnego elementów żeliwnych na wybrane właściwości warstwy wierzchniej

Kazimierz Zaleski, Agnieszka Skoczylas   |   30-10-2019

Mechanik nr 11/2019 - Obróbka plastyczna

ABSTRACT: The results of experimental investigations influence of vibratory shot peening on surface roughness and residual stress of spheroidal graphite cast iron objects were presented. The surfaces before vibratory shot peening were milled using different feed. After vibratory shot peening surface roughness Ra = 0.7÷0.9 μm was obtained and in surface layer compressive residual stress, with the maximum (absolute) value from 170 MPa to 330 MPa at a depth 0.4÷0.7 mm have been formed. For accepted vibratory shot peening condition it was recommended to use time of about 8 minutes.

KEYWORDS: spheroidal graphite cast iron, vibratory shot peening, surface layer, surface roughness, residual stress

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badania wpływu czasu nagniatania wibracyjnego elementów z żeliwa sferoidalnego na chropowatość powierzchni i rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej nagniatanych przedmiotów. Powierzchnie przewidziane do nagniatania frezowano z posuwem o różnej wartości. W wyniku nagniatania uzyskano chropowatość powierzchni w granicach Ra = 0,7÷0,9 μm, a w warstwie wierzchniej ukształtowano ściskające naprężenia własne o maksymalnej (bezwzględnej) wartości od 170 MPa do 330 MPa na głębokości 0,4÷0,7 mm. Dla przyjętych warunków nagniatania zalecono stosowanie czasu nagniatania ok. 8 min.

SŁOWA KLUCZOWE: żeliwo sferoidalne, nagniatanie wibracyjne, warstwa wierzchnia, chropowatość powierzchni, naprężenia własne

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Kęsy M. „Problemy kształtowania warstwy wierzchniej żeliwa szarego dynamicznymi metodami nagniatania”. Inżynieria Materiałowa. 5 (2005): 755–757.

[2] Laber S. „Właściwości tribologiczne żeliwa sferoidalnego ferrytycznego EN-GJSF warunkowane stanem technologicznej warstwy wierzchniej”. [W:] Przybylski W.: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T.3. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2011, 257–267.

[3] Ochi Y., Masaki K., Matsumura K., Sekino T. “Effect of shot peening treatment on high cycle fatigue property of ductile cast iron”. International Journal of Fatigue. 23 (2001): 441–448.

[4] Przybylski W. „Technologia obróbki nagniataniem. Warszawa: WNT, 1987.

[5] Tubielewicz K. „Technologia nagniatania żeliwnych części maszynowych”. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2000.

[6] Wieczorowski K., Legutko S., Matusiak-Szaraniec A., Siecla R. „Nagniatanie wibracyjne odlewanych korpusów żeliwnych”. [W:] Przybylski W. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T.2. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2008, 143–150.

[7] Zaleski K. „Modelowanie chropowatości powierzchni i stopnia umocnienia warstwy wierzchniej stali 30HGSA po nagniataniu wibracyjnym”. Mechanik. 3 (2007): 194–198.

[8] Zaleski K., Skoczylas A. “Effect of vibration shot peening parameters upon shapes of bearing curves of alloy steel surface”. Advances in Science and Technology Research Journal. 9, 25 (2015): 20–26.

[9] Zaleski K. “The effect of shot peening on the fatigue life of parts made of titanium alloy”. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability. 4, 44 (2009): 65–71.

[10] Zaleski R., Gorgol M., Zaleski K. “Positron annihilation lifetime study of steel surface modification by shot peening”. Physics Procedia. 35 (2012): 92–97.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.101

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Kazimierz Zaleski, Agnieszka Skoczylas: The influence of vibratory shot peening on the selected properties of the surface layer elements made of cast iron (Wpływ nagniatania wibracyjnego elementów żeliwnych na wybrane właściwości warstwy wierzchniej) (PDF, ~0,7 MB)

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy