ENG FB kontakt

22.09.2019

Strona główna Grudzień 2018 Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym *

Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym *

The influence of rib shapes on its realization in drawing process with elastic tool

Mariusz Krakowski, Jarosław Bartnicki   |   01-12-2018

Mechanik nr 12/2018 - Obróbka plastyczna

STRESZCZENIE: Przybliżono problematykę kształtowania wyrobów z blach za pomocą stempli elastycznych. Wykonano obliczenia numeryczne wybranego kształtu żeber planowanej do wykonania wytłoczki. Ich celem było ustalenie parametrów technologicznych procesu. Zmiana wysokości żebra oraz promieni zaokrągleń wytłoczki pozwoliła na ustalenie ograniczeń tego procesu w odniesieniu do planowanej geometrii kształtowanego wyrobu. Prace badawcze kontynuowano w oparciu o narzędzia wykonywane metodą druku 3D. W ten sposób weryfikowano doświadczalnie wyniki symulacji.

SŁOWA KLUCZOWE: tłoczenie gumą, narzędzia elastyczne, MES

ABSTRACT: The paper deals with the drawing process by means of elastic tools. Numerical analysis of this kind of sheet metal forming were realized for chosen rib shapes. Changes of radius and rib height values were useful for technological parameters verification taking into consideration planned final parts geometry. In this work the comparison between numerical analysis results and laboratory research using 3D printing technology are presented.

KEYWORDS: elastic tools drawing, elastic tools, FEM

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Marciniak Z. „Konstrukcja tłoczników ”. Warszawa: Ośrodek techniczny A. Marciniak Sp. z o.o., 2002.
  • Klocke F. „Manufacturing Processes – 4 Forming”. Aachen: RWTH, 2014.
  • Großmann K., Wiemer H., Hardtmann A., Penter L., Kriechenbauer S. “Adjusting the Contact Surface of Forming Tools in Order to Compensate for Elastic Deformations during the Process”. 7th European LS-DYNA Conference. Institute for Machine Tools and Control Engineering, TU Dresden, Dresden, Germany 2009.
  • Romanowski W.P. „Poradnik obróbki plastycznej na zimno”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1976.
  • Romanowski W.P. „Tłoczenie na zimno”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1974.
  • Pater Z., Samołyk G. „Podstawy technologii obróbki plastycznej metali ”. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2013.
  • Paquin J.R., Crowley R.E. “Die design fundamentals”. 2nd ed. NY: Industrial Press Inc. 1987.
  • Progressive Die Wizard Help, EDS 2003.
  • Krakowski M., Bartnicki J. „Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym”. Mechanik. 11 (2017): s. 982–984.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.12.191

Pobierz plik / download

Mariusz Krakowski, Jarosław Bartnicki: Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym (The influence of rib shapes on its realization in drawing process with elastic tool) (PDF, ~1 MB)

Nasze propozycje

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.
Sarah E. Kreps

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorka – była oficer Sił Powietrznych USA, a obecnie pracownica naukowa i politolożka – omawia w...

Lutowanie w budowie maszyn
Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz

Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania. Przedstawiono w niej...

Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych
Jarosław Stryczek

Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych

Wydawnictwo PWN

Autor zajmuje się hydraulicznymi maszynami zębatymi od ponad 40 lat. Początkowo pracował sam, od...

Mieczysław Wolfke. Gdyby mi dali choć pół miliona... Biografia
Krzysztof Petelczyc, Ewelina Kędzierska

Mieczysław Wolfke. Gdyby mi dali choć pół miliona... Biografia

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Biografia Mieczysława Wolfkego to książka o człowieku zakochanym w nauce, ale też patriocie, który...

Nasi partnerzy