ENG FB kontakt

19.05.2019

Strona główna Grudzień 2018 Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym *

Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym *

The influence of rib shapes on its realization in drawing process with elastic tool

Mariusz Krakowski, Jarosław Bartnicki   |   01-12-2018

Mechanik nr 12/2018 - Obróbka plastyczna

STRESZCZENIE: Przybliżono problematykę kształtowania wyrobów z blach za pomocą stempli elastycznych. Wykonano obliczenia numeryczne wybranego kształtu żeber planowanej do wykonania wytłoczki. Ich celem było ustalenie parametrów technologicznych procesu. Zmiana wysokości żebra oraz promieni zaokrągleń wytłoczki pozwoliła na ustalenie ograniczeń tego procesu w odniesieniu do planowanej geometrii kształtowanego wyrobu. Prace badawcze kontynuowano w oparciu o narzędzia wykonywane metodą druku 3D. W ten sposób weryfikowano doświadczalnie wyniki symulacji.

SŁOWA KLUCZOWE: tłoczenie gumą, narzędzia elastyczne, MES

ABSTRACT: The paper deals with the drawing process by means of elastic tools. Numerical analysis of this kind of sheet metal forming were realized for chosen rib shapes. Changes of radius and rib height values were useful for technological parameters verification taking into consideration planned final parts geometry. In this work the comparison between numerical analysis results and laboratory research using 3D printing technology are presented.

KEYWORDS: elastic tools drawing, elastic tools, FEM

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Marciniak Z. „Konstrukcja tłoczników ”. Warszawa: Ośrodek techniczny A. Marciniak Sp. z o.o., 2002.
  • Klocke F. „Manufacturing Processes – 4 Forming”. Aachen: RWTH, 2014.
  • Großmann K., Wiemer H., Hardtmann A., Penter L., Kriechenbauer S. “Adjusting the Contact Surface of Forming Tools in Order to Compensate for Elastic Deformations during the Process”. 7th European LS-DYNA Conference. Institute for Machine Tools and Control Engineering, TU Dresden, Dresden, Germany 2009.
  • Romanowski W.P. „Poradnik obróbki plastycznej na zimno”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1976.
  • Romanowski W.P. „Tłoczenie na zimno”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1974.
  • Pater Z., Samołyk G. „Podstawy technologii obróbki plastycznej metali ”. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2013.
  • Paquin J.R., Crowley R.E. “Die design fundamentals”. 2nd ed. NY: Industrial Press Inc. 1987.
  • Progressive Die Wizard Help, EDS 2003.
  • Krakowski M., Bartnicki J. „Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym”. Mechanik. 11 (2017): s. 982–984.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.12.191

Pobierz plik / download

Mariusz Krakowski, Jarosław Bartnicki: Wpływ kształtu żeber na ich odwzorowanie w procesie tłoczenia stemplem elastycznym (The influence of rib shapes on its realization in drawing process with elastic tool) (PDF, ~1 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy