ENG FB kontakt

19.05.2019

Strona główna Listopad 2018 Wpływ parametrów szlifowania wgłębnego na nanotwardość i chropowatość powierzchni stali C45 *

Wpływ parametrów szlifowania wgłębnego na nanotwardość i chropowatość powierzchni stali C45 *

Influence of parameters of deep grinding on nanohardness and surface roughness of C45 steel

Mariusz Deja, Alicja Stanisławska, Marek Szkodo, Karolina Wszelak   |   27-10-2018

Mechanik nr 11/2018 - Obróbka - inne rodzaje

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wpływu głębokości współbieżnego szlifowania powierzchni płaskich na chropowatość i nanotwardość warstwy wierzchniej stali C45 o strukturze ferrytyczno-perlitycznej i średniej wielkości ziarna 20 μm. Dla wszystkich wartości głębokości szlifowania uzyskano znaczny wzrost twardości warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, nanotwardość, stan warstwy wierzchniej, struktura ferrytyczno-perlityczna, umocnienie odkształceniowe

ABSTRACT: The paper presents the results of investigations on the effect of the depth of concurrent grinding of flat surfaces on the roughness and nano-hardness of the surface layer of C45 steel with a ferritic-pearlitic structure and average grain size of 20 μm. A significant increase in the hardness of the surface layer of the workpiece was obtained for all grinding depths.

KEYWORDS: grinding, nano-hardness, state of the surface layer, ferritic-pearlitic structure, deformation strengthening

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Oczoś K.E., Porzycki J. „Szlifowanie: podstawy i technika”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1986.
  • Uhlmann E. i in. „Influence of rail grinding process parameters on rail surface roughness and surface layer hardness”. Wear. 366–367 (2016): s. 287–293.
  • Janardhan M. „An integrated evaluation approach for modelling and optimization of surface grinding process parameters”. Materials Today: Proceedings. 2 ( 2015 ): s. 1622–1633.
  • Denkena B., Grove T., Lucas H. „Influences of grinding with Toric CBN grinding tools on surface andsubsurface of 1.3344 PM steel”. Journal of Materials Processing Technology. 229 (2016): s. 541–548.
  • Sadat Zoei M., Hosein Sadeghi M., Salehi M. „Effect of grinding parameters on the wear resistance and residual stress of HVOF-deposited WC–10Co–4Cr coating”. Surface & Coatings Technology. 307 (2016): s. 886÷891
  • Dobrzański L.A. „Metalowe materiały inżynierskie”, Wydawnictwo naukowo-techniczne, 2004.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.11.183

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

PL: Mariusz Deja, Alicja Stanisławska, Marek Szkodo, Karolina Wszelak: Wpływ parametrów szlifowania wgłębnego na nanotwardość i chropowatość powierzchni stali C45 (PDF, ~0,8 MB)

ENG: Mariusz Deja, Alicja Stanisławska, Marek Szkodo, Karolina Wszelak: Influence of parameters of deep grinding on nanohardness and surface roughness of C45 steel (PDF, ~1,1 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy