ENG FB kontakt

27.11.2020

Strona główna Kwiecień 2020

Zawartość miesięcznika nr 04/2020

Metrologia techniczna

6 Studying the strength of an S2-3a flight data recording system flight recorder Badania wytrzymałości rejestratora katastroficznego systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a * - Zbigniew Jakielaszek, Mirosław Nowakowski

ABSTRACT: The S2-3a flight data recording system developed at the Air Force Institute of Technology is intended for recording the flight parameters and the operating parameters of aircraft assemblies, as well as to store the recorded data in its memory to evaluate flight safety, piloting technique, technical condition of on-board system and air accident (air crash) causes. The article discusses the studies involving the strength of an S2-3a flight data recording system flight recorder. The document governing the requirements for flight data recorders is European standard EUROCAE ED-112 and the Polish defence standard NO-16-A200:2015. An S2-3a flight data recording system flight recorder satisfies the strength requirements, i.e., protects information recorded in its memory in the event of: overloads of 3400g acting for a time period not longer than 6.5 ms; penetration with a metal pin, 6.35 mm in diameter, loaded with a weight of 227 kg and falling from a height of 3 m; compression with a static force of 22.25 kN for 5 min; exposure to a temperature of 1100°C for at least 60 min; abyssal sea water pressure of 60 MPa (6000 m below water level) for 24 hours; exposure to aggressive liquids for 48 h. S2-3a flight data recording systems are operated on-board the: TS-11 ISKRA, PZL-130 TC-II ORLIK, M-28 BRYZA, MiG-29, and Su-22 aircraft, as well as the Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, W-3 SOKÓŁ and SW-4 helicopters.

KEYWORDS: flight data recorder, strength tests

STRESZCZENIE: System rejestracji parametrów lotu S2-3a, opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, jest przeznaczony do zapisu parametrów lotu i eksploatacyjnych parametrów pracy zespołów statku powietrznego oraz do przechowywania w pamięci zarejestrowanych danych w celu oceny: bezpieczeństwa lotu, techniki pilotowania, stanu technicznego systemów pokładowych, przyczyny wypadku lotniczego (katastrofy lotniczej). W artykule omówiono badania wytrzymałości rejestratora katastroficznego systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a. Dokumentami określającymi wymagania dotyczące katastroficznych rejestratorów parametrów lotu są norma europejska EUROCAE ED-112 i polska norma obronna NO-16-A200:2015. Rejestrator katastroficzny systemu rejestracji parametrów lotu S2-3a spełnia wymagania wytrzymałościowe, tj. zabezpiecza zarejestrowaną w pamięci informację w przypadku: oddziaływania przeciążenia 3400g w czasie nie dłuższym niż 6,5 ms; penetracji metalowym trzpieniem o średnicy 6,35 mm, obciążonym masą 227 kg i spadającym z wysokości 3 m; ściskania siłą statyczną 22,25 kN przez 5 min; oddziaływania temperatury 1100°C przez co najmniej 60 min; oddziaływania ciśnienia głębinowego wody morskiej 60 MPa (6000 m poniżej poziomu wody) w czasie 24 h; oddziaływania płynów agresywnych w czasie 48 h. Systemy rejestracji parametrów lotu S2-3a są eksploatowane w samolotach: TS-11 ISKRA, PZL-130 TC-II ORLIK, M-28 BRYZA, MiG-29, Su-22 oraz śmigłowcach: Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, W-3 SOKÓŁ i SW-4.

SŁOWA KLUCZOWE: rejestrator katastroficzny, badania wytrzymałości

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.4.9

 

* Artykuł recenzowany

14 ZEISS – usługi na najwyższym poziomie. Wywiad z Pawłem Adomenasem, szefem ZEISS Quality Excellence Center w Tychach

Narzędzia

21 Nowe głowice z serii VPX 200|300 z długą częścią roboczą (MITSUBISHI MATERIALS)

Nowe technologie

16 Making copies of religious culture relics using reverse engineering Kopiowanie zabytków kultury sakralnej z zastosowaniem inżynierii odwrotnej * - Bartosz Pieróg, Krzysztof Filipowicz, Mirosław Pajor

ABSTRACT: Presented is the process of making copies of reliefs that are religious culture relics. Described is making of two replacements of exhibits from West Pomeranian churches. Priceless relics were made available courtesy of the National Museum in Szczecin that poses them in its collection. Sculptures were scanned using a contactless method with an industrial 3D scanner. Obtained data were used to develop technology and make copies using five-axis milling centre to achieve a satisfying reconstruction of details. Copies were made during realisation of a master project on Mechanics and Machines Making studies in Mechanical Engineering and Mechatronics department of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Achieved effects were, on one hand, the copies and on the other hand, the enrichment of the didactic process with practical experience, necessary in technical studies.

KEYWORDS: reverse engineering, relics, multi-axis machining

STRESZCZENIE: Opisano proces kopiowania płaskorzeźb będących zabytkami kultury sakralnej. Omówiono wykonanie dwóch zastępczych eksponatów pochodzących z kościołów z Pomorza Zachodniego. Bezcenne zabytki zostały udostępnione przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, w którego zbiorach się znajdują. Rzeźby zeskanowano metodą bezdotykową z użyciem przemysłowego skanera 3D. Na podstawie uzyskanych danych opracowano technikę wykonania kopii na pięcioosiowym centrum frezarskim, które dawało gwarancję satysfakcjonującego odwzorowania szczegółów. Wykonanie kopii było elementem pracy dyplomowej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzięki temu oprócz wykonania kopii eksponatów osiągnięto efekt w postaci wzbogacenia procesu dydaktycznego o niezbędne w toku studiów technicznych doświadczenia praktyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria odwrotna, zabytki, obróbka wieloosiowa

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.4.10

 

* Artykuł recenzowany

 

Nowości wydawnicze

26 Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami (J. Bajkowski)
26 The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future (Ch. DeArmitt)
26 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych (K. Zymonik)
26 Jak myślą inteligentne maszyny (S. Gerrish)

Obrabiarki

28 TruLaser 5000 fiber. Pierwsza wycinarka laserowa z automatyczną regulacją prędkości cięcia (TRUMPF)
31 Uniwersalne szlifierki narzędziowe NUA-25 (LAKFAM)
32 Rodzina elektrodrążarek AgieCharmilles FORM P 350|600|900. Elektroerozyjne drążenie wgłębne (GF MACHINING SOLUTIONS)

Obróbka plastyczna

22 Forma wtryskowa na pojemnik do analizy. Case study (WADIM PLAST)

Organizacja produkcji

36 Automatyzacja produkcji w fabrykach BMW we współpracy z integratorem systemów – firmą cts. Case study

Różne

38 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
20 Grupa Azoty wchodzi na rynek materiałów do druku 3D
20 Czas na roboty specjalistyczno-usługowe
24 Podsumowanie czwartej edycji targów INNOFORM
40 Nowe centrum szkoleniowe firmy Arburg – więcej przestrzeni, więcej cyfryzacji

Z działalności CIRP

39 Narzędzie do usuwania skrzepów krwi - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Skrzepy krwi zatykające tętnice mogą powodować udary niedokrwienne mózgu. Od 2015 r. standardową procedurą leczenia udarów jest mechaniczne usuwanie skrzepów (trombektomia). W artykule omówiono nową konstrukcję narzędzia do trombektomii i wynik badania jego wykorzystania.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Arburg III okł.
GF Machining Solutions II okł.
Hermle 27
KYOCERA 1
LAKFAM 30
MCK Suyusonic 13
Mitsubishi Materials I okł.
PW TELE-MAX 19
Staleo.pl 13
Targi ITM Industry Europe, Poznań IV okł.
Wadim Plast 23
Zrobotyzowany.pl 13
Strona główna Kwiecień 2020

Mechanik nr 04/2020

Kwiecień 2020

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy