ENG FB kontakt

18.10.2019

Strona główna Słownik narzędziowca

Słownik narzędziowca

Wyszukiwarka

Wpisz słowo lub część słowa (np. fragment pojęcia ...)

Polski  Angielski  Niemiecki  Rosyjski 
grubość wióra chip thickness Spandicke толщина стружки
kąt (kierunku) ruchu posuwowego feed motion angle Vorschubrichtungswinkel угол направления подачи
kąt (kierunku) ruchu wypadkowego resultant cutting speed angle Wirkrichtungswinkel угол направления результирующего движения
kąt kierunku wydłużenia kryształów (kąt zgniotu) angle of crystal elongation Winkel der Kristalldehnung угол удлинения кристалла
kąt naroża tool included angle Werkzeug - Eckenwinkel угол при вершине в плане
kąt natarcia boczny tool side rake angle Werkzeug - Seitenspanwinkel поперечный передний угол
kąt natarcia boczny roboczy working side rake angle Wirk - Seitenspanwinkel кинематический поперечный передний угол
kąt natarcia geometryczny (największy) tool geometrical rake angle geometrischer Werkzeug - Spanwinkel геометрический передний угол (заточки)
kąt natarcia główny tool orthogonal rake angle Werkzeug - Orthogonalspanwinkel главный передний угол
kąt natarcia główny roboczy working orthogonal rake angle Wirk - Orthogonalspanwinkel кинематический главный передний угол
kąt natarcia narostu rake angle of the built-up edge Spanwinkel der Aufbauschneide передний угол нароста
kąt natarcia normalny tool normal rake angle Werkzeug - Normalspanwinkel нормальный передний угол
kąt natarcia normalny roboczy working normal rake angle Wirk - Normalspanwinkel кинематический нормальный передний угол
kąt natarcia roboczy working back rake angle Wirk - Rückspanwinkel кинематический продольный передний угол
kąt natarcia tylny tool back rake angle Werkzeug - Rückspanwinkel продольный передний угол
kąt odchylenia głównej krawędzi skrawającej tool approach angle, tool lead angle Werkzeug - Einstellergänzugswinkel угол отклонения главной режущей кромки
kąt ostrza boczny tool side wedge angle Werkzeug - Seitenkeilwinkel поперечный угол заострения
kąt ostrza boczny roboczy working side wedge angle Wirk - Seitenkeilwinkel кинематический поперечный угол заострения
kąt ostrza główny tool orthogonal wedge angle Werkzeug - Orthogonalkeilwinkel главный угол заострения
kąt ostrza główny roboczy working orthogonal wedge angle Wirk - Orthogonalkeilwinkel кинематический главный угол заострения
kąt ostrza normalny tool normal wedge angle Werkzeug - Normalkeilwinkel нормальный угол заострения
kąt ostrza normalny roboczy working normal wedge angle Wirk - Normalkeilwinkel кинематический нормальный угол заострения
kąt ostrza tylny tool back wedge angle Werkzeug - Rückkeilwinkel продольный угол заострения
kąt ostrza tylny roboczy working back wedge angle Wirk - Rückkeilwinkel кинематический продольный угол заострения
kąt pochylenia głównej krawędzi skrawającej tool major cutting edge inclination angle Werkzeug - Hauptneigungswinkel угол наклона главной режущей кромки
kąt pochylenia pomocniczej krawędzi skrawającej tool minor cutting edge inclination angle Werkzeug - Nebeneigungswinkel угол наклона вспомагательной режущей кромки
kąt położenia płaszczyzny prostopadłej do powierzchni natarcia tool rake face orthogonal plane orientation angle Lagewinkel der Spanflächen - Orthogonalebene угол положения плоскости, нормальной к передней поверхности
kąt położenia płaszczyzny prostopadłej do powierzchni przyłożenia tool flank orthogonal plane orientation angle Lagewinkel der Freiflächen - Orthogonalebene угол положения плоскости, нормальной к задней поверхности
kąt przyłożenia boczny tool side clearance angle Werkzeug - Seitenfreiwinkel поперечный задний угол
kąt przyłożenia boczny roboczy working side clearance angle Wirk - Seitenfreiwinkel кинематический поперечный задний угол

Nasze propozycje

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się efektywnie nauczyć podstaw projektowania...

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik zawiera podstawowy kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D oraz drukowania...

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.
Sarah E. Kreps

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorka – była oficer Sił Powietrznych USA, a obecnie pracownica naukowa i politolożka – omawia w...

Lutowanie w budowie maszyn
Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz

Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania. Przedstawiono w niej...

Nasi partnerzy