ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną *

Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną *

Analysis of capabilities of cutting thin-walled structures of EN AW-2024 T351 alloy using an abrasive water-jet

Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski, Michał Leleń   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Struga wodno-ścierna o wysokim ciśnieniu jest często stosowana jako wydajne narzędzie do cięcia materiałów. Maksymalna głębokość cięcia jest uzależniona przede wszystkim od właściwości mechanicznych i technologicznych obrabianego materiału. W pracy zaprezentowano wyniki prób eksperymentalnych wycinania elementów cienkościennych z pręta walcowanego ze stopu aluminium EN AW-2024 T351. Zbadano wpływ parametrów technologicznych obróbki na grubość wycinanych ścianek.

SŁOWA KLUCZOWE: elementy cienkościenne, przecinanie water-jet, stop aluminium, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna

ABSTRACT: Ultra-high-pressure abrasive water-jet is widely used as an efficient cutting tool. The maximum depth of cutting primarily depends on the mechanical and technological properties of the workpiece. The paper presents results of experimental research of cutting thin-walled components from a square bar of the aluminum EN AW-2024 T351 alloy. Investigated the influence of technological parameters of processing to thickness of the cutted walls.

KEYWORDS: thin-walled structures, water-jet cutting, milling, aluminium alloy, ultra-high-pressure water-jet

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Borkowski J., Borkowski P. „Niekonwencjonalne technologie hydrostrumieniowe”. Mechanik. Nr 12 (2011): s. 16÷17.
  • Borkowski P. „Podstawy wysokociśnieniowych technologii hydrostrumieniowych”. Mon. INTH. Nr 174. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 2010.
  • Krajcarz D. “Comparison metal water jet cutting with laser and plasma cutting”. Procedia Engineering. Vol. 69 (2014): pp. 838÷843.
  • Spadło S., Krajcarz D., Dudek D. „Wpływ wybranych parametrów procesu przecinania strugą wodno-ścierną na dokładność geometryczną i jakość powierzchni otworów cylindrycznych”. Mechanik. Nr 8–9 (2015): s. 308÷312.
  • Sutowska M. „Wpływ warunków procesu cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na kształt śladów obróbkowych”. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. R. 31, nr 4 (2011): s. 59÷67.
  • Sutowska M. „Wpływ wybranych parametrów obróbki na pochylenie płaszczyzny przecięcia”. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. R 31, nr 2 (2011): s. 97÷105.
  • Wantuch E., Kudelski R., Nieciąg H. “Dependency of technological quality of elements made from an aluminium alloy on their shape in the water jet machining”. Journal of Machine Engineering. Vol. 13, No. 4 (2013): pp. 35÷46.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.256

Pobierz plik / download

Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski, Michał Leleń: Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną (Analysis of capabilities of cutting thin-walled structures of EN AW-2024 T351 alloy using an abrasive water-jet) (PDF, ~1,7 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy