ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza procesów mikrowygładzania stopów niklowo-chromowych z wykorzystaniem wyników badań topografii powierzchni i cech powstających mikrowiórów *

Analiza procesów mikrowygładzania stopów niklowo-chromowych z wykorzystaniem wyników badań topografii powierzchni i cech powstających mikrowiórów *

Analysis of the processes of finishing alloys nickel-chromium using the results of research machined surface topography and characteristics of formed micro-chips

Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka   |   09-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań procesu mikrowygładzania stopu niklowo-chromowego Nimonic 80A foliami ściernymi z ziarnami z elektrokorundu. Przeprowadzono wygładzanie sekwencyjne z zastosowaniem folii ściernych o kolejnych nominalnych wielkościach ziaren: 30, 15 i 9 μm. Po każdym zabiegu wygładzania badano topografię powierzchni z wykorzystaniem profilografometru CCI6000 firmy Taylor Hobson. W celu określenia efektów procesu mikrowygładzania wykonano badania mikroskopowe mikrowiórów jako efektów procesu obróbki. Z analizy liczebności i kształtu wyniesień na poziomie 0,3St wyprowadzono wnioski dotyczące efektywności kształtowania korzystnej topografii powierzchni w procesie wygładzania.

SŁOWA KLUCZOWE: mikrowygładzanie, folie ścierne, stop niklowo-chromowy

ABSTRACT: The article presents the results of microfinishing process foils abrasive grains of electrocorundum nickel-chromium alloy Nimonic 80A. Conducted smoothing sequence of consecutive abrasive films nominal particle sizes of 30, 15, 9 μm. We studied the surface topography of each treatment using smoothing profilographometer CCI6000 Taylor Hobson. In order to determine the effects of the process of micro-studies were carried out microscopic micro-chips as the effects of the treatment process. An analysis of the size and shape of the elevations at 0.3 St derived conclusions regarding the efficiency of promoting a shaping surface topography in the process of microfinishing.

KEYWORDS: microfinishing, abrasive foil, nickel-chromium alloy

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Goswami A., Kumar J. “Investigation of surface integrity, material removal rate and wire wear ratio for WEDM of Nimonic 80A alloy using GRA and Taguchi method”. Engineering Science and Technology. Vol. 17, Iss. 4 (2014): pp. 173÷184.
  • Guo-zheng Quan, Jia Pan and Xuan Wang. “Prediction of the hot compressive deformationbehavior for superalloy Nimonic 80A byBPANN model”. Applied Sciences 6(3):66, February 2016, DOI: 10.3390/app6030066.
  • Kacalak W., Tandecka K. „Prognozowanie właściwości technologicznych folii ściernych z zastosowaniem analiz widmowych powierzchni czynnej narzędzia”. Mechanik. Nr 8–9 (2014): s. 212÷218/725.
  • Kacalak W., Tandecka K., Thomas G. Mathia. “Prediction of microfinishing effects with the use of abrasive films utilizing data characerizing their surface topography”. Journal of Machine Engineering. Vol. 15, No. 4 (2015): pp. 103÷112.
  • Sunulahpasica R., Hadzalicb M., Orucc M., Begovic E. “Contribution to investigation of the influence of chemical composition on machinability of superalloy Nimonic80A”. Procedia Engineering. 132:480-485, December 2015, DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.522.
  • Ostrowski D., Sikora M., Kruszyński B. „Wpływ warunków obróbki stopu Nickel 201 na efekty procesu szlifowania”. Mechanik. Nr 12 (2015): s. 38÷42

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.302

Pobierz plik / download

Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka: Analiza procesów mikrowygładzania stopów niklowo-chromowych z wykorzystaniem wyników badań topografii powierzchni i cech powstających mikrowiórów (Analysis of the processes of finishing alloys nickel-chromium using the results of research machined surface topography and characteristics of formed micro-chips) (PDF, ~3 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza procesów mikrowygładzania stopów niklowo-chromowych z wykorzystaniem wyników badań topografii powierzchni i cech powstających mikrowiórów *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy