ENG FB kontakt

24.06.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza procesu szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V ściernicami z agregatami ściernymi *

Analiza procesu szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V ściernicami z agregatami ściernymi *

Analysis of the grinding process of Ti-6Al-4V titanium alloy by grinding wheels with aggregates of abrasive grains

Wojciech Kacalak, Dariusz Lipiński, Łukasz Rypina, Filip Szafraniec   |   08-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Stopy tytanu są szeroko stosowane z uwagi na korzystne właściwości mechaniczne i fizyczne. Wysoka wytrzymałość tych stopów oraz zdolność do umocnienia materiału skutkuje dużymi siłami skrawania. W pracy autorzy dokonali analizy procesu szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V ściernicami z agregatami ściernymi. Użycie agregatowych narzędzi ściernych pozwoliło na zapewnienie korzystnych warunków szlifowania i w efekcie zmniejszonych sił szlifowania oraz mniejszej chropowatości powierzchni obrobionej.

SŁOWA KLUCZOWE: stopy tytanu, agregaty ścierne, siły szlifowania, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: Titanium alloys are widely used because of its favorable mechanical and physical properties. The capacity to maintain strength at high temperature and severe work hardening ability lead to high grinding forces. In the paper the process of grinding of titanium alloy Ti-6Al-4V by grinding wheels with abrasive aggregates was analyzed. The use of grinding wheels with abrasive aggregates makes possible to obtain a favorable grinding conditions resulting in lower grinding forces and machined surface roughness.

KEYWORDS: titanium alloys, aggregates of abrasive grains, grinding forces, surface roughness

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Oczoś K.E, Kawalec A. „Kształtowanie metali lekkich”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  • Habrat W. „Kształtowanie stanu technologicznej warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stopu Ti6Al4V”. Mechanik. Nr 8–9 (2014): s. 147÷150.
  • Pramanik A. “Problems and solutions in machining of titanium alloy”. International Journal of Machine Tools and Manufacturing. 70 (2014): pp. 919÷928.
  • Sadeghi M.H., Haddad M.J., Tawakoli T., Emami M. “Minimal quantity lubrication – MQL in grinding Ti-6Al-4V titanium alloy”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 44:5 (2009): pp. 487÷500.
  • Ezogwu E.O., Wang Z.M. “Titanium alloys and its machinability – a review”. Journal of Material Processing Technology. 68 (1997): pp. 262÷274.
  • Kacalak W., Rypina Ł., Tandecka K. “Modelling and analysis of displacement of materials characterized by different properties in the zone of microcutting”. Journal of Machine Engineering. 15:4 (2015): pp. 46÷58.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.292

Pobierz plik / download

Wojciech Kacalak, Dariusz Lipiński, Łukasz Rypina, Filip Szafraniec: Analiza procesu szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V ściernicami z agregatami ściernymi (Analysis of the grinding process of Ti-6Al-4V titanium alloy by grinding wheels with aggregates of abrasive grains) (PDF, ~2,7 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza procesu szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V ściernicami z agregatami ściernymi *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy