ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza stanu czynnej powierzchni ściernic impregnowanych węglem amorficznym po procesie szlifowania stopu Titanium Grade 2® z użyciem mikroskopii elektronowej i spektroskopii rentgenowskiej (SEM-EDS) *

Analiza stanu czynnej powierzchni ściernic impregnowanych węglem amorficznym po procesie szlifowania stopu Titanium Grade 2® z użyciem mikroskopii elektronowej i spektroskopii rentgenowskiej (SEM-EDS) *

Analysis of the state of amorphous carbon treated grinding wheel active surface after grinding of Titanium Grade 2® using SEM-EDS technique

Krzysztof Nadolny, Walery Sienicki, Michał Wojtewicz, Krzysztof Rokosz, Wojciech Kapłonek, Marion Wienecke, Jan Heeg   |   07-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono wybrane rezultaty analizy składu pierwiastkowego na czynnej powierzchni ściernic impregnowanych węglem amorficznym po procesie szlifowania stopu Titanium Grade 2®, wykonanej z zastosowaniem spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDS). Uzyskane wyniki wskazują na skuteczne wprowadzenie impregnatu bezpośrednio do strefy styku aktywnych wierzchołków skrawających z materiałem obrabianym.

SŁOWA KLUCZOWE: impregnacja ściernic, szlifowanie stopów tytanu, SEM-EDS

ABSTRACT: In the paper the selected results of analysis of the state of amorphous carbon treated grinding wheel active surface after grinding of Titanium Grade 2® using SEM-EDS technique were presented. The obtained results indicate the effective input of impregnating substance directly into the contact zone between abrasive grains and workpiece surface.

KEYWORDS: grinding wheel impregnation, grinding of titanium alloys, SEM-EDS

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Yang X., Liu C.R. “Machining titanium and its alloys”. Machining Science and Technology. Vol. 3, No. 1 (1999): pp. 107÷139.
 • Neslušan M., Czán A. “Machining of titanium and nickel alloys”. Žilina: EDIS, 2001.
 • Xu X., Yu Y., Huang H. “Mechanisms of abrasive wear in the grinding of titanium (TC4) and nickel (K417) alloys”. Wear. Vol. 256, No. 7÷12 (2003): pp. 1421÷1426.
 • Teicher U., Ghosh A., Chattopadhyay A.B., Künanz K. “On the grindability of titanium alloy by brazed type monolayered superabrasive grinding wheels”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. Vol. 46, No. 6 (2006): pp. 620÷622.
 • Kremen Z.I. “A new generation of high-porous vitrified cBN wheels”. Industrial Diamond Review. Vol. 63 (2003): pp. 53÷56.
 • Davis T.D., DiCorleto J., Sheldon D., Vecchiarelli J., Erkey C.A. “Route to highly porous grinding wheels by selective extraction of pore inducers with dense carbon dioxide”. The Journal of Supercritical Fluids. Vol. 30 (2004): pp. 349÷358.
 • Nuslusan M. “Grinding of Ni-based alloys with grinding wheels of high porosity”. Advances in Production Engineering & Management. Vol. 4 (2009): pp. 29÷36.
 • Webster J., Tricard M. “Innovations in abrasive products for precision grinding”. CIRP Annals – Manufacturing Technology. Vol. 53 (2004): pp. 597÷617.
 • Chirkov G.V. “Characteristics of the grinding wheel impregnation processes”. Russian Engineering Research. Vol. 27 (2007): pp. 387÷389.
 • Kitajima M., Unno K., Takehara H., Kono T., Soma S. “Segmented grinding wheel and manufacturing method therefor”. Patent 2010/0261420 A1, USA, 2010.
 • Wu M., Carman L.A., Aspensjo L. “High speed grinding wheel”. Patent 6047278, USA, 2000.
 • Nadolny K., Sienicki W., Wojtewicz M. “The effect upon the grinding wheel active surface condition when impregnating with non-metallic elements during internal cylindrical grinding of titanium”. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Vol. 15, No. 1 (2015): pp. 71÷86.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.270

Pobierz plik / download

Krzysztof Nadolny, Walery Sienicki, Michał Wojtewicz, Krzysztof Rokosz, Wojciech Kapłonek, Marion Wienecke, Jan Heeg: Analiza stanu czynnej powierzchni ściernic impregnowanych węglem amorficznym po procesie szlifowania stopu Titanium Grade 2® z użyciem mikroskopii elektronowej i spektroskopii rentgenowskiej (SEM-EDS) (Analysis of the state of amorphous carbon treated grinding wheel active surface after grinding of Titanium Grade 2® using SEM-EDS technique) (PDF, ~1 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza stanu czynnej powierzchni ściernic impregnowanych węglem amorficznym po procesie szlifowania stopu Titanium Grade 2® z użyciem mikroskopii elektronowej i spektroskopii rentgenowskiej (SEM-EDS) *

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy