ENG FB kontakt

25.05.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego na kształtowanie energii strumienia śrutu *

Analiza wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego na kształtowanie energii strumienia śrutu *

Analysis of the effects of design-operational parameters of the shot-blasting system on shaping of shot stream energy

Piotr Zyzak   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Parametry strumienia śrutu, jego zasięg, rozrzut i prędkość ziaren są kształtowane przez elementy zespołu rzutowego podczas przemieszczania się porcji śrutu w elementach zespołu koła rzutowego. Zależności opisujące stan zagadnienia pozwalają przede wszystkim na analizę fenomenologiczną procesu. Na podstawie zachowania czyściwa podczas poszczególnych faz przemieszczania się można wyznaczyć przybliżony zakres wartości końcowej prędkości oraz energii śrutu. Wyniki tych obliczeń weryfikuje się przez badania, które sprowadzają się do wyznaczania energii strumienia śrutu przez rejestrację ruchu ziaren.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka strumieniowo-ścierna, prędkość śrutu, energia śrutu

ABSTRACT: Parameters of the shot stream, its range, spread of balls and their velocity are shaped by components of the shot-blasting system. Shaping of these parameters occurs during movement of a portion of the shot inside elements of the throwing wheel. Relations describing condition of this problem allow us, first of all, to make phenomenological analysis of the process. Determination of approximate range of final values of velocity and energy of the shot is possible in result of analysis of behavior of abrasive material during successive phases of its motion. Verification of results of these calculations is performed during the tests, which are coming down to evaluation of the shot stream energy through recording of motion of the balls.

KEYWORDS: shot-blasting treatment, velocity of the shot, energy of the shot

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Falęcki Z., Zych J. „Chropowatości powierzchni odlewów żeliwnych uzyskiwanych w klasycznej technologii – możliwości jej obniżenia”. Materiały Konferencyjne. (1996): s. 49÷57.
  • Holtzer M., Zych J., Retel K. „Wpływ wzajemnego oddziaływania formy i ciekłego żeliwa na jakość powierzchni odlewów”. Przegląd Odlewnictwa. R. 46 (1996): s.129÷134.
  • Piosik T., Zyzak P. „Właściwości ścierniwa używanego w oczyszczarkach wirnikowych”. Biuletyn Konferencyjny. (2006): s. 53÷62.
  • Zajgerow J.B. „Masziny i Avtomatyzacja Litiejnogo Proizvodstwa”. Minsk: Wydawnictwo Wyższaja Szkoła, 1969.
  • Zyzak P. „Analiza wpływu parametrów strumienia śrutu na jakość powierzchni oczyszczonych odlewów”. Rozprawa doktorska. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2010.
  • Aksjonow P.N. „Oborudowanije litejnych ciechow”. Moskwa: Izdatielstwo „Maszinostrojenie”, 1977.
  • Aksjonow P.N. „Wybrane zagadnienia z teorii maszyn odlewniczych”. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1965.
  • Fedoryszyn A., Zyzak P. „Charakterystyka strumienia śrutu w zależności od parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego oczyszczarek wirnikowych”. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 52, No. 3 (2007), pp.401÷406.
  • Zyzak P. „Badania procesu oczyszczania na stanowisku doświadczalno-dydaktycznym”. Materiały Konferencyjne (2008): s.103÷110.
  • Zyzak P. „Charakterystyka strumienia śrutu w oczyszczarce wirnikowej”. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 55, No. 3 (2010): pp. 977÷984.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.237

Pobierz plik / download

Piotr Zyzak: Analiza wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego na kształtowanie energii strumienia śrutu (Analysis of the effects of design-operational parameters of the shot-blasting system on shaping of shot stream energy) (PDF, ~2 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego na kształtowanie energii strumienia śrutu *

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy