ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 *

Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 *

Analysis of cutting speed influence on the deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 after milling

Józef Kuczmaszewski, Paweł Pieśko, Magdalena Zawada-Michałowska   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przeanalizowano wpływ prędkości skrawania vc na wielkość odkształceń powstających po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2024. W wyniku obróbki skrawaniem w warstwie wierzchniej generowany jest określony stan naprężeń własnych. Przy obróbce elementów cienkościennych może to powodować ich odkształcenia postaciowe, a w konsekwencji – niedopuszczalne błędy geometryczne. W badaniach skoncentrowano się na wpływie na te odkształcenia obróbki wykończeniowej, przeprowadzonej z istotnie różną prędkością skrawania, to jest dla vc = 200 m/min oraz vc = 1200 m/min. Zaobserwowano wzrost odkształcenia wraz ze wzrostem prędkości skrawania vc.

SŁOWA KLUCZOWE: odkształcenia, elementy cienkościenne, stopy aluminium, frezowanie, prędkość skrawania

ABSTRACT: Analysed is the cutting speed vc influence on the value of thin-walled elements deformation made of aluminium alloy EN AW-2024 after milling. As a result of machining, a specific state of residual stresses in the surface layer is generated. During machining of thin-walled elements, it may make of non-dilatational strain of parts and consequently unacceptable geometric errors. The focus of the study was to determine finishing operation influence on this deformation, which was performed in significantly different values of cutting speed, that is for vc = 200 m/min and vc = 1200 m/min. It has been observed that the deformation enlarged with the increase of cutting speed vc.

KEYWORDS: deformation, thin-walled elements, aluminium alloys, milling, cutting speed

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Arasimowicz A., Nowicki B., Podolak-Lejtas A. „Pomiar naprężeń własnych metodą usuwania warstw przez docieranie po obróbce EDM i kulowaniu strumieniowym”. Inżynieria Maszyn. R. 16, z. 3 (2011): s. 112÷118.
  • Kuczmaszewski J., Zaleski K. (red.) „Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu”. Lublin: Politechnika Lubelska, 2015.
  • Senczyk D. „Naprężenia własne. Wstęp do generowania, sterowania i wykorzystania”. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1996.
  • Zębala W. „Minimalizacja błędów obróbki przedmiotów cienkościennych”. Inżynieria Maszyn. R. 15, z. 3 (2010): s. 45÷54.
  • PN-EN 573-3:2010. Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów.
  • www.sandvik.coromant.com (dostęp: 15.04.2016 r.).

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.250

Pobierz plik / download

Józef Kuczmaszewski, Paweł Pieśko, Magdalena Zawada-Michałowska: Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 (Analysis of cutting speed influence on the deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 after milling) (PDF, ~0,7 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy