ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza wpływu sposobu kształtowania powierzchni gniazda formy wtryskowej na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni 3D *

Analiza wpływu sposobu kształtowania powierzchni gniazda formy wtryskowej na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni 3D *

A study of surface formation of the mould cavity injection influencing 3D surface texture

Sara Dudzińska, Daniel Grochała, Dariusz Grzesiak   |   07-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przyrostowe technologie wytwarzania, w tym selektywne stapianie laserowe (SLM), stworzyły nowe możliwości efektywnego wytwarzania złożonych geometrycznie elementów. Pomimo niedoskonałości tej technologii (jedną z najważniejszych jest bardzo wysoka chropowatość uzyskanych powierzchni) jej zastosowanie do wstępnego uformowania wytwarzanego elementu i sprowadzenie obróbki skrawaniem do roli końcowego etapu procesu technologicznego, podczas którego zbiera się bardzo niewielki naddatek materiału, może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Jednakże struktura geometryczna powierzchni (SGP) takich elementów może się znacznie różnić od SGP elementów przygotowanych poprzez obróbkę z pełnego materiału. Autorzy przedstawiają wyniki porównania powierzchni elementów wytworzonych z klasycznego półfabrykatu oraz wstępnie uformowanych z użyciem SLM.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka skrawaniem, selektywne stapianie laserowe, SLM, struktura geometryczna powierzchni, SGP, mikroskopia konfokalna

ABSTRACT: Additive manufacturing technologies e.g. selective laser melting (SLM) had created new possibilities of effective manufacturing geometrically complicated parts. Despite this technology is imperfect (e.g. very high surface roughness parameters), apply it to preform produced item and use machining only to the role of the final stage of the process can gives tangible economic benefits. However surface texture of such elements may be significantly different from the surface texture of the parts processed by machining from a solid material. The authors present the results of comparing the surface texture of components made from classic blank and pre-formed using SLM.

KEYWORDS: machining, selective laser melting, surface texture, confocal microscopy

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Osswald T.A., Menges G. „Material Science of Polymers for Engineers”. Munich: Carl Hanser Verlag, 2012.
  • Wang W., Zhao G., Guan Y., Wu X., Hui Y. „Effect of rapid heating cycle injection mold temperature on crystal structures, morphology of polypropylene and surface quality of plastic parts”. Journal of Polymer Research. Vol. 5, No. 22 (2015): pp. 1÷11.
  • Chen S.C., Jong W.R., Chang J.A. “Dynamic mold surface temperature control using induction heating and its effects on the surface appearance of weld line”. Journal of Applied Polymer Science. Vol. 101, No. 2 (2006): pp. 1174÷1180.
  • Xiao C.L., Huang H.X., Yang X. “Development and application of rapid thermal cycling molding with electric heating for improving surface quality of microcellular injection molded parts”. Applied Thermal Engineering. 100 (2016): pp. 478÷489.
  • Postawa P. „Chłodzenie konformalne form wtryskowych”. Rozdział w monografii. TeKa Komisji Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa. Nr 2 (2008): s. 129÷131.
  • Wang Y., Yu K.M., Wang C.C. „Spiral and conformal cooling in plastic injection molding”. Computer-Aided Design. Vol. 63 (2015): pp. 1÷11.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.263

Pobierz plik / download

Sara Dudzińska, Daniel Grochała, Dariusz Grzesiak: Analiza wpływu sposobu kształtowania powierzchni gniazda formy wtryskowej na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni 3D (A study of surface formation of the mould cavity injection influencing 3D surface texture) (PDF, ~0,8 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Analiza wpływu sposobu kształtowania powierzchni gniazda formy wtryskowej na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni 3D *

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy