ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Badania wpływu zastosowania MQL na siły skrawania i postać wióra w toczeniu wybranego stopu aluminium *

Badania wpływu zastosowania MQL na siły skrawania i postać wióra w toczeniu wybranego stopu aluminium *

Research of the influence of applying MQL on cutting forces and chip shape in turning of selected aluminum alloy

Paweł Karolczak, Marek Kołodziej, Hubert Skowronek   |   03-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania minimalnego smarowania MQL w obróbce stopów aluminium, ze względu na siły skrawania oraz postać wióra w toczeniu. Zaprezentowane wnioski porównano z wynikami prób obróbki kompozytów aluminiowych w warunkach minimalnego smarowania.

SŁOWA KLUCZOWE: smarowanie strefy skrawania, siła skrawania, wiór, stopy aluminium

ABSTRACT: Article presents the results of research on the possibility of application of minimum quantity lubrication MQL in machining of aluminum alloys considering cutting forces and chip shape. Presented findings were compared with test results of machining aluminum composites under conditions of minimum quantity lubrication.

KEYWORDS: cutting zone lubrication, cutting force, chip, aluminum alloys

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Ekinovic S., Prcanovic H., Begovic E. „Investigation of inluence of MQL machining parameters on cutting forces during MQL turning of carbon steel St52-3”. Procedia Engineering. Vol. 132 (2015): pp. 608÷614.
  • Karolczak P., Kołodziej M. „Badania wpływu zastosowania minimalnego smarowania MQL na siły skrawania i postać wióra w obróbce kompozytów aluminiowych”. Mechanik. T. 8-9 (2014): s. 387÷394.
  • Leppert T. „Badania wpływu chłodzenia i smarowania na siły skrawania podczas toczenia”. Obróbka Skrawaniem. Innowacje. Kraków 2008, s. 368÷376.
  • Leppert T. „Siły skrawania podczas przecinania na sucho oraz z minimalnym chłodzeniem i smarowaniem (MQL)”. Obróbka Skrawaniem. Zaawansowana Technika. Bydgoszcz 2009, s. 147÷154.
  • Rahim E.A., Ibrahim M.R., Rahim A.A., Aziz S., Mohid Z. „Experimental investigation of minimum quantity lubrication (MQL) as a sustainable, cooling technique”. Procedia CIRP. Vol. 26(2015): pp. 351÷354.
  • Wang C., Li K., Chen M., Liu Z. „Evaluation of minimum quantity lubrication effects by cutting force signals in face milling of Inconel 182 overlays”. Journal of Cleaner Production. Vol. 108 (2015): pp. 145÷157.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.323

Pobierz plik / download

Paweł Karolczak, Marek Kołodziej, Hubert Skowronek: Badania wpływu zastosowania MQL na siły skrawania i postać wióra w toczeniu wybranego stopu aluminium (Research of the influence of applying MQL on cutting forces and chip shape in turning of selected aluminum alloy) (PDF, ~0,2 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Badania wpływu zastosowania MQL na siły skrawania i postać wióra w toczeniu wybranego stopu aluminium *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy