ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym *

Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym *

A study on selected properties of the surface layer of C45 steel objects after laser cutting, finishing milling and centrifugal burnishing

Agnieszka Skoczylas, Kazimierz Zaleski   |   07-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni oraz mikrotwardości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, a następnie poddanej obróbce frezowaniem wykończeniowym oraz nagniataniem odśrodkowym. Celem frezowania było usunięcie prążków po cięciu laserem, natomiast nagniatanie umożliwiło umocnienie warstwy wierzchniej oraz zmniejszenie chropowatości powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie laserem, frezowanie wykończeniowe, nagniatanie odśrodkowe

ABSTRACT: The article presents the results of surface roughness and microhardeness surface layer of C45 steel objects after laser cutting and then treated by finishing milling and centrifugal burnishing. The aim of the milling was to remove “striae” after laser cutting, while centrifugal burnishing allows to strengthen the surface layer and improve surface roughness.

KEYWORDS: laser cutting, finishing milling, centrifugal burnishing

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Czupryn M., Szul T. „Wpływ wybranych parametrów cięcia laserowego na jego wynik”. Przegląd Spawalnictwa. Nr 10 (2004): s. 9÷12.
  • Iordanova I., Antonov V., Gurkovsky S. „Changes of microstructure and mechanical properties of cold-rolled low carbon steel due do its surface treatment by Nd: glass pulsed laser”. Surface & Coatings Technology. 153 (2002): pp. 267÷276.
  • Keles O., Oner U. „A study of laser cutting process: influence of laser power and cutting speed on cut quality”. Lasers in Engineering. 20 (2010): pp. 319÷327.
  • Leszczyńska-Madej B., Richert M., Sak T. „Effect of unconventional methods of cutting on microstructure, topography and microhardness changes in steel”. Metallurgy and Foundry Engineering. Vol. 38, No. 2 (2012): pp. 109÷115.
  • Nowicki B., Podolak-Lejtas A. „Investigations of the effect of combined EDM machining with burnishing process on the condition of the surface layer”. Advances in Manufacturing Science and Technology. Vol. 32, No. 4 (2008): pp. 5÷17.
  • Powell J. „Laser Cutting”. London: Springer Verlag, 1993.
  • Zaleski K., Skoczylas A. „Struktura geometryczna powierzchni stali po cięciu laserowym i nagniataniu odśrodkowym”. Przegląd Mechaniczny. Nr 6 (2015): s. 32÷36.
  • PN-EN ISO 12584: 2004. Niezgodności w procesach cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia plazmowego. Terminologia.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.261

Pobierz plik / download

Agnieszka Skoczylas, Kazimierz Zaleski: Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym (A study on selected properties of the surface layer of C45 steel objects after laser cutting, finishing milling and centrifugal burnishing) (PDF, ~0,9 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy