ENG FB kontakt

16.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich *

Hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich *

Hydrodynamic dosage abrasive slurry in reaching single disk lapping of flat surfaces

Maciej Gniot, Adam Barylski   |   07-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono nowy hydrodynamiczny system dozowania zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym. Układ został podzielony na dwa zasadnicze zespoły. W skład systemu wchodzi zbiornik zamknięty (wraz z mieszadłem), do którego po napełnieniu zawiesiną ścierną wprowadza się również powietrze pod ciśnieniem – w celu precyzyjnego sterowania wypływu zawiesiny do rozpylacza poprzez zawór sterujący otwarciem i zamknięciem.

SŁOWA KLUCZOWE: docieranie powierzchni płaskich, dawkowanie zawiesiny, hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny

ABSTRACT: The paper will be presented a new airless dispensing system abrasive slurry in single-disk reaching . The system is divided into two main groups. The first includes a closed tank (with a stirrer), to which, after filling, the abrasive slurry is introduced to the pressurized air in order to precisely control the slurry flow into the atomizer via a control valve and restrictive abrasion-moths valve has an integrated control.

KEYWORDS: lapping the flat surfaces dosage suspension hydrodynamic dosage abrasive slurry

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Bakoń A., Barylski A. „Preparaty na bazie nano- i mikrodiamentów do operacji docierania i polerowania”. Mechanik. R. 89, nr 8–9 (2014): s. 720.
  • Barylski A. „Docieranie powierzchni płaskich na docierarkach”. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
  • Barylski A. “Technological problems in lapping on flat surfaces of ceramic parts”. Solid State Phenomena. 199 (2013): pp. 627÷632.
  • Marinescu I.D., Uhlmann E., Doi T.K. “Handbook of Lapping and Polishing. Manufacturing Engineering and Materials Processing”. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.
  • Klocke F. Manufacturing Processes 2 – Grinding, Honing, Lapping”. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.272

Pobierz plik / download

Maciej Gniot, Adam Barylski: Hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich (Hydrodynamic dosage abrasive slurry in reaching single disk lapping of flat surfaces) (PDF, ~3 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy