ENG FB kontakt

24.06.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Influence of the selective laser sintering process parameters on the physical properties of spatial model of the ceramic implant *

Influence of the selective laser sintering process parameters on the physical properties of spatial model of the ceramic implant *

Wpływ parametrów procesu selektywnego spiekania laserowego na właściwości fizyczne modelu przestrzennego implantu ceramicznego

Barbara Staniewicz-Brudnik, Andrzej Stwora, Małgorzata Karolus, Grzegorz Skrabalak, Elżbieta Bączek   |   09-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

ABSTRACT: Selective laser sintering (SLS) is a promising technique for modern materials preparation of complex shapes in one operation without any additional equipment. This technique allows production of ceramic implants at a preset porosity. Performed researches aimed at describing the effect of operating parameters of EOS EOSINT 250Xt machine on microstructure (XRD) and physical properties (apparent density, open porosity) of ceramic preliminary spatial models of implants built from submicrocrystalline sintered corundum and 99A noble electrocorundum

KEYWORDS: SLS technique, ceramic implant, submicrocrystalline sintered corundum, 99A noble corundum, open porosity, apparent density

STRESZCZENIE: Selektywne spiekanie laserowe (SLS) jest obiecującą, nowoczesną techniką otrzymywania materiałów o skomplikowanych kształtach w jednej operacji technologicznej, bez wprowadzania dodatkowego oprzyrządowania. Technika ta pozwala na wytwarzanie implantów ceramicznych o zaprogramowanej dużej porowatości. Badano wpływ parametrów pracy urządzenia EOS-EOSINT 250Xt na mikrostrukturę (XRD) i właściwości fizyczne (gęstość pozorną, porowatość otwartą) kształtek ceramicznych wstępnych modeli przestrzennych implantów z submikrokrystalicznego korundu spiekanego i elektrokorundu szlachetnego 99A

SŁOWA KLUCZOWE: technika SLS, implant ceramiczny, submikrokrystaliczny korund spiekany, elektrokorund szlachetny 99A, porowatość otwarta, gęstość pozorna

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Bertrand Ph. et al. “Ceramic components manufacturing by selective laser sintering”. Applied Surface Science. 254 (2013): pp. 610÷614.
  • Niu F. et al. “Effect of second-phase doping on laser deposited Al2O3 ceramics”. Rapid Prototyping Journal. 21 (2015): pp. 201÷206.
  • Qian B., Shen Z. “Laser sintering of ceramics”. Journal of Asian Ceramic Society. 1 (2013): pp. 315÷321.
  • Staniewicz-Brudnik B. et al. “The technique of selective laser sintering (SLS) in the design high-porous ceramic implants”. Mechanik. 5–6 (2016): pp. 540÷541.
  • PN-EN 623-2:2001 Techniczna ceramika zaawansowana – Ceramika monolityczna – Właściwości ogólne i strukturalne – Część 2: Oznaczanie gęstości i porowatości.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.315

Pobierz plik / download

Barbara Staniewicz-Brudnik, Andrzej Stwora, Małgorzata Karolus, Grzegorz Skrabalak, Elżbieta Bączek: Influence of the selective laser sintering process parameters on the physical properties of spatial model of the ceramic implant (Wpływ parametrów procesu selektywnego spiekania laserowego na właściwości fizyczne modelu przestrzennego implantu ceramicznego) (PDF, ~0,8 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Influence of the selective laser sintering process parameters on the physical properties of spatial model of the ceramic implant *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy