ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Koncepcja automatycznego systemu do poziomowania odlewów do obróbki skrawaniem *

Koncepcja automatycznego systemu do poziomowania odlewów do obróbki skrawaniem *

The concept of a cast leveling automated system for machining

Marcin Pelic, Tomasz Bartkowiak   |   03-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono koncepcję, model matematyczny oraz algorytm sterowania automatycznego systemu poziomowania odlewu do trasowania. Do budowy systemu zastosowano precyzyjny, dwuosiowy przetwornik inklinometryczny, napędzane przyrządy obróbcze o różnej długości i sile oraz sterownik przemysłowy PLC kontrolujący cały procespoziomowania.

SŁOWA KLUCZOWE: poziomowanie odlewów, trasowanie, napędzane podpory

ABSTRACT: The paper presents the concept, mathematical model and algorithm of automated cast leveling control system for marking- out. The system uses a precise, two-axis inclinometer, electrically driven machining devices of different heights and load capabilities as well as an industrial PLC to controls the entire leveling process.

KEYWORDS: cast leveling, marking-out, driven support

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Feld M. „Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2000.
  • Gessner A. „Fotogrametria i skanowanie w technologii korpusów obrabiarkowych”, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015.
  • Hsieh T.H., Jywe W.Y., Huang H.L., Chen S.L. „Development of a laser-based measurement system for evaluation of the scraping workpiece quality”, Optics and Lasers in Engineering, Vol. 49, No. 8, (2011): pp. 1045÷1053.
  • Malesa M., Malowany K., Tomczak U., Siwek B., Kujawińska M., Siemińska-Lewandowsk M. „Application of 3D digital image correlation in maintenance and process control in industry”, Computers in Industry, Vol. 64, No. 9 (2013): pp. 1301÷1315.
  • Ryu W.J., Kang Y.J., Baik S.H., Kang S.J. „A study on the 3-D measurement by using digital projection moiré method”, Optik – International Journal for Light and Electron Optics, Vol. 119, No. 10, (2008): pp. 453÷458.
  • Gessner A., Staniek R., Bartkowiak T. „Computer-aided alignment of castings and machining optimization”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. Vol. 229 No. 3 (2015): pp. 485÷492.
  • Gessner A., Staniek R., Bartkowiak T. „Determination of minimal machining allowances in iron castings”. Advance Advances in Manufacturing Science and Technology. Vol. 38, No 3 (2014): pp. 21÷32.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.318

Pobierz plik / download

Marcin Pelic, Tomasz Bartkowiak: Koncepcja automatycznego systemu do poziomowania odlewów do obróbki skrawaniem (The concept of a cast leveling automated system for machining) (PDF, ~0,4 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Koncepcja automatycznego systemu do poziomowania odlewów do obróbki skrawaniem *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy