ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Metodyka oceny siłowego oddziaływania strumienia śrutu na oczyszczane powierzchnie *

Metodyka oceny siłowego oddziaływania strumienia śrutu na oczyszczane powierzchnie *

Methodology of assessment the effect of the shot stream pressure on a cleaned surfaces

Piotr Zyzak, Tadeusz Piosik   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Proces oczyszczania strumieniowo-ściernego ma charakter dynamiczny. W związku z tym podjęto próbę określenia dynamicznej siły naporu strumienia śrutu. W tym celu zaprojektowano i wykonano zespół pomiarowo-rejestrujący, który za pomocą oprogramowania rejestrował przebiegi czasowe zmian wartości sił. Przedstawiono uzyskane wyniki w powiązaniu z parametrami konstrukcyjno-eksploatacyjnymi zespołu rzutowego.

SŁOWA KLUCZOWE: siła naporu strumienia śrutu, zespół rzutowy

ABSTRACT: Process of abrasive blasting has a dynamic character. In connection with it, an attempt has been undertaken to evaluate a dynamic pressure of the shot stream. To perform such attempt it has been developed and produced a measuring-recording system, which with use of software can record timing of changes of the pressure values. Obtained results are presented in connection with design-operational parameters of the throwing systems.

KEYWORDS: pressure of the shot stream, throwing system

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Fedoryszyn T. „Problematyka badawcza metod oczyszczania powierzchni odlewów i oprzyrządowania”. Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 7, No. 3 (2001): p. 134.
  • Zyzak P. „Analiza wpływu parametrów strumienia śrutu na jakość powierzchni oczyszczonych odlewów”. Rozprawa doktorska. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2010.
  • Fedoryszyn A., Zyzak P. „Charakterystyka strumienia śrutu w zależności od parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego oczyszczarek wirnikowych”. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 52, No. 3 (2007): pp.401÷406.
  • Zyzak P. „Charakterystyka strumienia śrutu w oczyszczarce wirnikowej”. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 55, No. 3 (2010): pp. 977÷984.
  • Piosik T., Zyzak P. „Właściwości ścierniwa używanego w oczyszczarkach wirnikowych”. Biuletyn Konferencyjny. (2006): s. 53÷62.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.238

Pobierz plik / download

Piotr Zyzak, Tadeusz Piosik: Metodyka oceny siłowego oddziaływania strumienia śrutu na oczyszczane powierzchnie (Methodology of assessment the effect of the shot stream pressure on a cleaned surfaces) (PDF, ~1,8 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Metodyka oceny siłowego oddziaływania strumienia śrutu na oczyszczane powierzchnie *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy