ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Możliwości zastosowania sieci neuronowej RBF do diagnostyki zużycia ostrza w systemie online *

Możliwości zastosowania sieci neuronowej RBF do diagnostyki zużycia ostrza w systemie online *

Possibility of applying the RBF neural network to the on-line tool condition monitoring systems

Sebastian Bombiński, Krzysztof Błażejak, Mirosław Nejman   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Porównano wyniki dwóch metod szacowania zużycia ostrza: uzyskane dla sieci neuronowej RBF oraz metodą hierarchiczną. Analizę sygnałów z procesu skrawania przeprowadzono dla trzech różnych eksperymentów, jednoznacznie wykazując skuteczność obu metod.

SŁOWA KLUCZOWE: diagnostyka stanu narzędzia, sieci neuronowe RBF

ABSTRACT: Presented are the results of a comparison of two different methods of estimating tool wear: obtained for RBF neural network and hierarchical methods. The analysis of the signals from the machining process carried out for three different experiments, clearly demonstrating the effect of both presented methods.

KEYWORDS: tool condition monitoring, RBF neural network

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Sick B. „On-line and indirect tool wear monitoring with artificial neural networks: a review of more than a decade of research”. Mechanical Systems and Signal Processing. 16(4) (2002): s. 487÷546.
  • Chen S.L., Jen Y.W. „Data fusion neural network for tool condition monitoring in CNC milling machining”. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 40(3) (2000): s. 381÷400.
  • Dimla E., Dimla Snr. „Application of perceptron neural networks to toolstate classification in a metal-turning operation”. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 12(4) (1999): pp. 471÷477.
  • Pai P.S., Nagabhushana T.N., Rao P.K.R. „Flank Wear Estimation in Face Milling Based on Radial Basis Function Neural Networks”. Int J Adv Manuf Technol. 20 (2002): pp. 241÷247.
  • Jemielniak K., Bombiński S. „Hierarchical strategies in tool wear monitoring”. Proc. IMechE Part B: J. Engineering Manufacture. 220(3) (2006): pp. 375÷382.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.245

Pobierz plik / download

Sebastian Bombiński, Krzysztof Błażejak, Mirosław Nejman: Możliwości zastosowania sieci neuronowej RBF do diagnostyki zużycia ostrza w systemie online (Possibility of applying the RBF neural network to the on-line tool condition monitoring systems) (PDF, ~0,9 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Możliwości zastosowania sieci neuronowej RBF do diagnostyki zużycia ostrza w systemie online *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy