ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 O problemach z określaniem wybranych własności mechanicznych stali 41Cr4 *

O problemach z określaniem wybranych własności mechanicznych stali 41Cr4 *

The problems in determining the selected mechanical properties of 41Cr4 steel

Marcin Graba   |   04-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - Inżynieria materiałowa

STRESZCZENIE: Krótko omówiono tematykę wyznaczania wybranych stałych materiałowych oraz odporności na pękanie stali 41Cr4. Przedstawiono uzyskane wyniki doświadczalne, zamieszczono ich skromną analizę statystyczną oraz wskazano na trudności pojawiające się przy określaniu odporności na pękanie materiałów, dla których nie planowano wcześniej przebiegu badań doświadczalnych. Na koniec zaproponowano sposób interpretacji wyników doświadczalnych dotyczących odporności na pękanie.

SŁOWA KLUCZOWE: własności mechaniczne, odporność na pękanie, SEN(B), stal 41Cr4

ABSTRACT: Presented is the discussion about the determination of selected material constants and fracture toughness of 41Cr4 steel. The experimental results are presented and their statistical analysis is made. The paper shows the difficulties of determining the fracture toughness for the materials, which research weren’t planned before the start of the tests. At the end of the paper, the method of interpretation of the obtained experimental results is proposed.

KEYWORDS: mechanical properties, fracture toughness, SEN(B), 41Cr4 steel

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • FITNET Report (European Fitness-for-service Network). Ed. M. Kocak, S. Webster, J.J. Janosch, R.A. Ainsworth, R. Koers. Contract No. G1RT-CT-2001-05071, 2006.
 • Neimitz A., Dzioba I., Graba M., Okrajni J. “The assessment of the strength and safety of the operation high temperature components containing crack”. Kielce: Kielce University of Technology Publishing House, 2008.
 • PN-EN 1993 Eurokod 3: Konstrukcje stalowe.
 • PN-87/H-4335 Metale – Metoda badania odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia.
 • ASTM, 2005, ASTM E 1820-05 Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness, American Society for Testing and Materials.
 • SINTAP: Structural Integrity Assessment Procedures for European Industry. Final Procedure, Brite-Euram Project No. BE95-1426. Rotherham: British Steel, 1999.
 • PN-91/H-04310, Próba statyczna rozciągania metali.
 • Neimitz A., Dzioba I., Molasy R., Graba M. „Wpływ więzów na odporność na pękanie materiałów kruchych”. Materiały XX Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania. Bydgoszcz–Pieczyska, 27÷30 kwietnia 2004 r., s. 265÷272.
 • Neimitz A., Dzioba I., Gałkiewicz J., Molasy R. “A study of stable crack growth using experimental methods. Finite elements and fractography”. Engineering Fracture Mechanics. 71 (2004): pp. 1325÷1355.
 • www.ekspresstal.com.pl/stale-do-ulepszania-cieplnego.html.
 • www.dostal.com.pl/stal-do-ulepszania-cieplnego.html.
 • Poradnik mechanika”. Red. J. Potrykus. Wydawnictwo REA, 2009.
 • PN-EN ISO 6892-1, 1,1 ISO 6892-1 Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test at room temperature.
 • Anderson T.L. “Fracture Mechanics – Fundamentals and Applications”. CRC Press, Corporate Blvd., N.W., Boca Raton, Florida (2000) 33431.
 • Neimitz A. „Mechanika pękania”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 • Gałkiewicz J., Lis Z., Molasy R., Neimitz A. „Mechanika doświadczalna. Laboratorium”. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999.
 • Sherry A.H., Wilkes M.A., Beardsmore D.W., Lidbury D.P.G. “Material constraint parameters for the assessment of shallow defects in structural componenets – Part I: Parameter solutions”. Engineering Fracture Mechanics. 72 (2005): pp. 2373÷2395.
 • Sherry A.H., Hooton D.G., Beardsmore D.W., Lidbury D.P.G. “Material constraint parameters for the assessment of shallow defects in structural components – Part II: Constraint – based assessment of shallow cracks”. Engineering Fracture Mechanics. 72 (2005): pp. 2396÷2415.
 • Landes J.D., Begley J.A. “The Effect of Specimen Geometry on JIC, Fracture Toughness”. Proceedings of the 1971 National Symposium on Fracture Mechanics. Part II, ASTM STP 514, American Society for Testing and Materials, 1972, pp. 24÷39.
 • Landes J.D., Begley J.A. “Test Results from J-Integral Studies: An Attempt to Establish a JIC Testing Procedure Fracture Analysis”. ASTM STP 560. American Society for Testing and Materials, pp. 170÷186.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.331

Pobierz plik / download

Marcin Graba: O problemach z określaniem wybranych własności mechanicznych stali 41Cr4 (The problems in determining the selected mechanical properties of 41Cr4 steel) (PDF, ~0,9 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 O problemach z określaniem wybranych własności mechanicznych stali 41Cr4 *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy