ENG FB kontakt

25.05.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Parametry procesu szlifowania stopów tytanu – przegląd literatury *

Parametry procesu szlifowania stopów tytanu – przegląd literatury *

Process parameters of grinding titanium alloys – a review

Anna Grdulska, Radosław Rosik   |   09-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Dokonano przeglądu parametrów – używanych przez badaczy w ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie – dotyczących procesu szlifowania płaskich próbek wykonanych ze stopu tytanu. Porównano parametry nastawcze szlifierki oraz gatunki ziaren ściernych, powszechnie stosowane w obróbce ściernej materiałów trudno skrawalnych.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, parametry wejściowe, stop tytanu, ściernica, materiały trudno skrawalne

ABSTRACT: In the article, an overview of parameters relating to the process of grinding flat samples made of titanium alloy, which are used by researchers in scientific centers in Poland and worldwide were presented. Setting of grinding parameters were compared as well as types of abrasive grains which are widely used in the grinding process of hard-to-cut materials.

KEYWORDS: grinding process, setting parameters, titanium alloy, grinding wheel, hard-to-cut materials

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Oczoś K.E. „Kształtowanie ubytkowe tytanu i jego stopów w przemyśle lotniczym i technice medycznej. Cz. I”. Mechanik. Nr 8–9 (2008): s. 639÷656.
 • Oczoś K.E. „Kształtowanie ubytkowe tytanu i jego stopów w przemyśle lotniczym i technice medycznej. Cz. II”. Mechanik. Nr 10 (2008): s. 753÷767.
 • Grdulska A., Rosik R. „Wpływ materiału ściernego na stan warstwy wierzchniej podczas szlifowania stopów tytanu”. Mechanik. Nr 8–9 (2013): s. 152÷159.
 • Melechow R., Tubielewicz K., Błaszczyk W. „Tytan i jego stopy: gatunki, właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja”. Monografia 107. Politechnika Częstochowska, 2004.
 • Che-Haron C.H., Jawaid A. “The effect of machining on surface integrity of titanium alloy Ti-6% Al-4% V”. Journal of Materials Processing Technology. 166 (2005): pp. 188÷192.
 • Bentley S.A., Goh N.P., Aspinwall D.K. “Reciprocating surface grinding of a gamma titanium aluminide intermetallic alloy”. Journal of Materials Processing Technology. 118 (2001): pp. 22÷28.
 • Li Xun, Chen Zhitong, Chen Wuyi. “Suppression of surface burn in grinding of titanium alloy TC4 using self-inhaling internal coolong wheel”. Chinese Journal of Aeronautics. 24 (2011): pp. 96÷101.
 • Rahman M., Wong Y.S., Zareena A.R. “Machinability of titanium alloys”. JSME International Journal Series C. Vol. 46 No. 1 (2003).
 • Teicher U., Ghosh A., Chattopadhyay A.B., Kunatz K. “On the grinability of titanium alloy by brazed type monolayered superabrasive grinding wheels”. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 46 (2006): pp. 620÷622.
 • siheg.tu.koszalin.pl/cele-i-zakres-projektu/problemy-w-obrobce-materialow-trudno-skrawalnych
 • Habrat W., Porzycki J., Krok M., Socha E. „Wpływ modyfikacji ściernicy z korundu monokrystalicznego na siły skrawania i chropowatość powierzchni podczas szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V”. Mechanik. Nr 8–9 (2015): s. 122÷125.
 • Oczoś K.E., Habrat W. „Doskonalenie procesów obróbki ściernej. Cz. I: Quo vadis szlifowanie?”. Mechanik. Nr 7 (2010): s. 449÷452.
 • Oczoś K.E., Habrat W. „Doskonalenie procesów obróbki ściernej. Cz. II: Quo vadis szlifowanie?”. Mechanik. Nr 8–9 (2010): s. 517÷529.
 • Rangaswamy P., Terutung H., Jeelani S. “Effect of grinding conditions on the fatigue life of titanium 5Al-2.5Sn alloy”. Journal of Materials Science. Vol. 26, Iss. 10 (1991): pp. 2701÷2706.
 • Sadeghi M.H., Haddad M.J., Tawakoli T., Emami M. “Minimal quantity lubrication MQL in grinding of Ti-6Al-4V titanium alloy”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 44, Iss. 5 (2009): pp. 487÷500.
 • Hood R., Aspinwall D.K., Voice W. „Creep feed grinding of a gamma titanium aluminide intermetallic alloy using SiC abrasives”. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 191, Iss. 1÷3 (2007): pp. 210÷214.
 • Rosik R., Grdulska A. „Wpływ prędkości szlifowania na topografię powierzchni po procesie szlifowania stopu tytanu”. Mechanik. Nr 9 (2014): s. 284÷288.
 • Xu X., Yu Y., Huang H. “Mechanisms of abrasive wear in the grinding of titanium (TC4) and nickel (K417) alloys”. Wear. Vol. 255 (2003): pp. 1421÷1426.
 • Nadolny K. “The effect of integrating the structural modifications of the grinding wheel upon the internal cylindrical grinding process”. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Vol. 12, No. 1 (2012): pp. 60÷67.
 • Xipeng Xu, Yiqing Yu. “Adhesion at abrasive Ti6Al4V interface with elevated grinding temperatures”. Journal of Materials Science Letters. Vol. 21, Iss. 16 (2002): pp. 1293÷1295.
 • Rosik R., Grdulska A. „Określenie granicy stężenia glikolu propylenowego na stereometrię warstwy wierzchniej w procesie szlifowania”. Mechanik. Nr 8–9 (2013): s. 341÷348.
 • Razavi H., Kurfess T., Danyluk S. “Force control grinding of gamma titanium aluminide”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. Vol. 43 (2003): pp. 185÷191.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.305

Pobierz plik / download

Anna Grdulska, Radosław Rosik: Parametry procesu szlifowania stopów tytanu – przegląd literatury (Process parameters of grinding titanium alloys – a review) (PDF, ~0,6 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Parametry procesu szlifowania stopów tytanu – przegląd literatury *

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy