ENG FB kontakt

16.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Pomiary drgań podczas procesu cięcia strugą wodno-ścierną pod kątem oceny jakości powierzchni *

Pomiary drgań podczas procesu cięcia strugą wodno-ścierną pod kątem oceny jakości powierzchni *

The vibration measurements during the abrasive waterjet cutting for the evaluation of surface quality

Tomasz Wala, Krzysztof Lis   |   07-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: W artykule podjęto dyskusję na temat wpływu drgań występujących podczas procesu cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na chropowatość powierzchni przecinanego przedmiotu. O jakości obrabianej powierzchni decydują głównie czynniki wynikające z ustawień samych parametrów procesu cięcia. Przedstawione badania eksperymentalne wskazują jednak, że nie bez znaczenia są również parametry drgań towarzyszących obróbce.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka wodno-ścierna, drgania, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: Article undertakes discussion about the impact of vibrations occurring during the abrasive waterjet machining on the surface roughness of the workpiece. The quality of the machined surface depends mainly on factors arising from the cutting process parameters, however, the presented experimental studies also show that the size of the frequency of oscillation also directly affect on the roughness machined surface.

KEYWORDS: abrasive waterjet machining, vibration, surface roughness

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Żółtowski B. „Podstawy diagnostyki maszyn”. Bydgoszcz, 1996.
  • Hloch S., Perzel V., Hreha P., Tozan H., Valicek J. “Vibration as a source of information for abrasive waterjet monitoring”. Journal of Naval Science and Engineering. Vol. 7, No. 1 (2011): pp. 71÷85.
  • Monno M., Ravasio C. “The effect of cutting head vibrations on the surfaces generated by waterjet cutting”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. Vol. 45, Iss. 3, (2005): pp. 355÷363.
  • Hreha P., Radvanska A., Hloch S., Perzel V., Królczyk G., Monkova K. “Determination of vibration frequency depending on abrasive mass flow rate during abrasive water jet cutting”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 77 (2015): pp. 763÷774.
  • Wala T., Lis K. „Badanie oddziaływań siłowych podczas cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną”. Mechanik. Nr 9 (2015).
  • Wala T., Lis K. „Analiza wpływu procesu obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na drgania maszyny”. Inżynieria Maszyn. R. 19, z. 1 (2014).
  • Chen, F.L., Siores E. “The effect of cutting jet variation on striation formation in abrasive water jet cutting”. International Journal of Machine Tools & Manufacture. 41 (2001): pp. 1479÷1486.
  • Momber A.W., Mohan R.S., Kovacavic R. “On-line analysis of hydroabrasive erosion of pre-cracked materials by acoustic emission”. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 31 (1999): pp. 1÷17.
  • Valíček J, Hloch S. “Using the acoustic sound pressure level for quality prediction of surfaces created by abrasive waterjet”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 48, Iss. 1 (2010): pp. 193÷203.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.259

Pobierz plik / download

Tomasz Wala, Krzysztof Lis: Pomiary drgań podczas procesu cięcia strugą wodno-ścierną pod kątem oceny jakości powierzchni (The vibration measurements during the abrasive waterjet cutting for the evaluation of surface quality) (PDF, ~2,4 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Pomiary drgań podczas procesu cięcia strugą wodno-ścierną pod kątem oceny jakości powierzchni *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy