ENG FB kontakt

16.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Procesy szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych z zastosowaniem narzędzi zawierających mikroagregaty ścierne *

Procesy szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych z zastosowaniem narzędzi zawierających mikroagregaty ścierne *

Grinding processes composite resin-ceramics using abrasive tools containing microaggregates

Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina, Dariusz Lipiński, Damian Grzesiak, Elżbieta Socha   |   09-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych. Do procesu obróbki zastosowano ściernice o budowie agregatowej. Pierwsza ściernica S1 zawierała dwa rodzaje agregatów ściernych – SiC i Al2O3 – dodanych do narzędzia z elektrokorundu 99A. Zbadano również proces szlifowania ściernicą S2 zawierającą wyłącznie agregaty ścierne SiC dodane do narzędzia z węglika krzemu 98C. Analizowano topografię powierzchni obrobionych kompozytów i przydatność badanych ściernic do zastosowań przemysłowych.

SŁOWA KLUCZOWE: agregaty ścierne, szlifowanie, kompozyt żywiczno-ceramiczny

ABSTRACT: The article presents the results of grinding composites resinceramic. Treatment process used wheels for construction aggregate. The first wheel S1 contains two types of aggregates abrasive SiC and Al2O3 added to the tool with electrocorundum 99A. Also examined the process of grinding the grinding wheel S2 contains only aggregates of SiC abrasive added to the tool with silicon carbide 98C. We analyzed the topography of the surface-treated composite and the suitability of the tested wheels for industrial applications.

KEYWORDS: abrasive aggregates, grinding, composite ceramic-resin

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Ashby M.F., Jones P.R. „Materiały inżynierskie”. T. 2. Warszawa: WNT, 1996.
  • Hyla I. „Wybrane zagadnienia z inżynierii materiałów kompozytowych”. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  • Jones R.G. “Definitions of terms relating to the structure and processing of sols, gels, networks, and inorganic-organic hybrid materials”.(IUPAC Recommendations 2007). Pure and Applied Chemistry. 79 (2007): pp. 1801÷1829.
  • Kacalak W., Tandecka K., Lipiński D., Szafraniec F., Socha E. „Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej”. STAL Metale & Nowe Technologie. 11–12 (2015): s. 23÷27.
  • Kacalak W., Rypina Ł., Tandecka T. “Modelling and analysis of displacement of materials characterized by different properties in the zone of microcutting”. Journal and Machine Engineering. Vol. 15, No. 4 (2015): pp.46÷58.
  • Lee G.Y., Dharan C.K.H., Ritchie R.O. “A physically-based abrasive wear model for composite materials”. Wear. 252 (2002): pp. 322÷331.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.316

Pobierz plik / download

Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina, Dariusz Lipiński, Damian Grzesiak, Elżbieta Socha: Procesy szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych z zastosowaniem narzędzi zawierających mikroagregaty ścierne (Grinding processes composite resin-ceramics using abrasive tools containing microaggregates) (PDF, ~1,3 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Procesy szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych z zastosowaniem narzędzi zawierających mikroagregaty ścierne *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy