ENG FB kontakt

16.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Stereometryczna charakterystyka stanu czynnej powierzchni tarcz ściernych z ziarnami Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6 z wykorzystaniem mikroskopii różnicowania ogniskowego *

Stereometryczna charakterystyka stanu czynnej powierzchni tarcz ściernych z ziarnami Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6 z wykorzystaniem mikroskopii różnicowania ogniskowego *

Stereometric characteristics of condition of active surface of the abrasive discs with Trizact™ grains after the grinding process of steel NC6 by the use of focus-variation microscopy

Wojciech Kapłonek, Krzysztof Nadolny, Jan Baran, Grzegorz M. Królczyk   |   07-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono wybrane rezultaty dotyczące stereometrycznej charakterystyki stanu czynnych powierzchni elastycznych tarcz ściernych z ziarnami typu Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6. Pomiary realizowano z wykorzystaniem zaawansowanej techniki mikroskopowej – mikroskopii różnicowania ogniskowego – oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

SŁOWA KLUCZOWE: metody mikroskopowe, analiza obrazu, szlifowanie, elastyczne tarcze ścierne, stal NC6

ABSTRACT: In the paper there were presented the selected results of experimental investigations in the aim of analysis of stereometric characteristics of condition of active surface of the abrasive discs with grains Trizact™ after the grinding process of steel NC6. During investigations a focus-variation microscopy supported by the specialized software was used.

KEYWORDS: microscopic techniques, image analysis, grinding process, abrasive discs, steel NC6

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Zaborski S., Pszczołowski W. “Selected problems in evaluating topography of coated abrasives”. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Vol. 6, Iss. 3 (2006): pp. 29÷36.
  • Cibo “Trizact. Microreplication”. Brochure. Tidong: Belgium, 2010.
  • Blunt L., Jiang X., Scott P.J. “Future developments in surface metrology”. In: “Advanced Techniques for Assessment Surface Topography” (Blunt L., Jiang X., eds). London: Kogan Page Science, 2003.
  • Baran J., Plichta J., Sutowski P., Tandecka K. „Analiza wygładzania powierzchni za pomocą jednowarstwowych dysków ściernych Trizact™”. Mechanik. Nr 9 (2014): s. 18÷21.
  • Kapłonek W., Nadolny K., Baran J. „Analiza rozpraszania światła na powierzchniach jednowarstwowych ściernych materiałów nasypowych z ziarnami ściernymi typu Trizact™”. Mechanik. Nr 8–9 (2015): s. 185÷189.
  • Baran J., Rypina Ł. „Wygładzanie stali 304 dyskami ściernymi Trizact™ z wykorzystaniem wysokoobrotowego wrzeciona”. Mechanik. Nr 8–9 (2015): s. 10÷14.
  • Goossens F., Mehdi C., Olivier C. “Modelling of the polishing process of AISI 316L with structured abrasive belts”. International Journal of Machining and Machinability of Materials. Vol. 17, Iss. 5 (2015): pp. 434÷453.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.268

Pobierz plik / download

Wojciech Kapłonek, Krzysztof Nadolny, Jan Baran, Grzegorz M. Królczyk: Stereometryczna charakterystyka stanu czynnej powierzchni tarcz ściernych z ziarnami Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6 z wykorzystaniem mikroskopii różnicowania ogniskowego (Stereometric characteristics of condition of active surface of the abrasive discs with Trizact™ grains after the grinding process of steel NC6 by the use of focus-variation microscopy) (PDF, ~1,3 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Stereometryczna charakterystyka stanu czynnej powierzchni tarcz ściernych z ziarnami Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6 z wykorzystaniem mikroskopii różnicowania ogniskowego *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy