ENG FB kontakt

16.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem *

Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem *

The influence of biodegradable cutting fluids on tool wear and geometrical structure of surface after machining

Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski   |   07-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono zużycie narzędzi po toczeniu na sucho oraz z wykorzystaniem biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej. Obserwacje powierzchni noży wykonano za pomocą profilometru optycznego oraz mikroskopu stereoskopowego. Badania wykazały, że ciecz chłodząco-smarująca spełniła swoje funkcje, a ponadto ograniczyła negatywny wpływ procesu na środowisko.

SŁOWA KLUCZOWE: biodegradowalna ciecz chłodząco-smarująca, tarcie, zużycie, toczenie

ABSTRACT: The paper presents wear of the cutting tools after the turning of dry and with biodegradable cutting fluid. Analysis were performed by optical profilometer and stereo microscope. The tests have shown the cutting fluid used in the tests performs all the necessary functions and has less negative influence on the environment.

KEYWORDS: biodegradable cutting fluid, friction, wear, turning

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Miko E., Nowakowski Ł. „Analysis and verification of surface roughness constitution model after machining process”. XIIITH International Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery-HERVICON-2011. Vol. 39 (2012): pp. 395÷404.
  • Kosmynia M. „Układ elektrolityczny zabezpieczający nóż tokarski przed zużyciem tribologicznym”. Tribologia. Nr 4 (2009): s. 89÷101.
  • Xavior M.A., Adithan M. Determining the influence of cutting fluids on tool wear and surface roughness during turning of AISI 304 austenitic stainless steel”. Journal of Materials Processing Technology. No. 209 (2009): pp. 900÷909.
  • Davim J.P. „Machining of Hard Materials”. London: Springer, 2011.
  • Davim J.P. „Machining: Fundamentals and Recent Advances”. London: Springer, 2008.
  • Ozimina D., Kowalczyk J., Madej M., Nowakowski Ł., Kasińska J. „Biodegradowalne ciecze chłodząco-smarujące w systemach tribotechnologicznych z powłokami diamentopodobnymi”. Mechanik. Nr 8÷9 (2015): s. 722/149÷158 CD.
  • Adamczak S., Świderski J., Wieczorowski M., Majchrowski R., Miller T., Łętocha A. „Założenia do oceny wiarygodności pomiarów topografii powierzchni w różnych skalach”. Mechanik. Nr 3 (2015): s. 81÷87.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.264

Pobierz plik / download

Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski: Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem (The influence of biodegradable cutting fluids on tool wear and geometrical structure of surface after machining) (PDF, ~3,6 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy