ENG FB kontakt

02.12.2023

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ głębokości skrawania na czas maszynowy frezowania kieszeni kwadratowej *

Wpływ głębokości skrawania na czas maszynowy frezowania kieszeni kwadratowej *

Influence of cutting depth on machining time of square pocket milling

Leszek Skoczylas, Krystyna Skoczylas   |   08-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki obliczeń czasów maszynowych frezowania głębokiej kieszeni kwadratowej. Obliczenia przeprowadzono w środowisku CAM dla różnych wariantów głębokości skrawania i średnicy frezów. Założono stałą końcową wartość promienia naroży kieszeni.

SŁOWA KLUCZOWE: czas maszynowy, parametry obróbki, frezowanie

ABSTRACT: The paper presents the results of machining time calculations of milling of deep square pocket. Calculations were performed in the CAM environment for different variants of cutting depth and diameter of tools. The calculations assumed a constant final value of the radius of the corners pocket.

KEYWORDS: machining time, cutting parameters, milling

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Gawlik J., Zębala W., Matras A. „Technologiczne i tribologiczne aspekty obróbki precyzyjnej”. Tribologia. Nr 4 (2011): s. 79÷95.
  • Hayajneh M., Tahat M., Bluhm J. „A Study of the Effects of Machining Parameters on the Surface Roughness in the End-Milling Process”. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. Vol. 1, No. 1 (2007): pp. 1÷5.
  • Hbaieb M., Othmani R., Bouzid W. „Time modeling in high-speed machining of mold pocket”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. No. 53 (2011): pp.113÷120.
  • Hietikko E. „Estimation of manufacturing cost in the early stages of product development project”. International Journal of Modern Engineering Research. Vol. 2, No. 6 (2012): pp. 4673÷4676.
  • Hon K., Baharudin B. „The Impact of High Speed Machining on Computing and Automation”. International Journal of Automation and Computing. No. 1 (2006): pp. 63÷68.
  • Kossakowska J., Jemielniak K. „Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych”. Mechanik. Nr 12 (2015): s. 29÷33.
  • Liu C., Li Y., Wang W., Shen W. „A feature-based method for NC machining time estimation”. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. No. 29 (2013): pp. 8÷14.
  • Prasad K. „Influence of Cutting Parameters on Turning Process Using Anova Analysis”. Research Journal of Engineering Sciences. Vol. 2(9), No. 1÷6 (2013): pp. 1÷6.
  • Siemens. „Rozwiązania optymalizujące pracę technologa w środowisku NX CAM”. Mechanik. Nr 4 (2011).
  • Zębala W. „Minimalizacja błędów obróbki przedmiotów cienkościennych”. Inżynieria Maszyn. R15, z. 3 (2010): s. 45÷54.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.298

Pobierz plik / download

Leszek Skoczylas, Krystyna Skoczylas: Wpływ głębokości skrawania na czas maszynowy frezowania kieszeni kwadratowej (Influence of cutting depth on machining time of square pocket milling) (PDF, ~1 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ głębokości skrawania na czas maszynowy frezowania kieszeni kwadratowej *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy