ENG FB kontakt

02.12.2023

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L *

Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L *

The influence of cooling method on cutting power during turning of 316L austenitic steel

Krzysztof Adamczuk, Grzegorz Królczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Łozicki   |   09-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wpływu metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L. Proces toczenia przeprowadzono dla trzech sposobów chłodzenia: obróbki na sucho, metody MQCL oraz metody MQCL z dodatkiem EP/AW. Ze względu na dużą liczbę zmiennych zastosowano metodę planowania badań zwaną metodą dowolnych kolejności (PSI). W całym zakresie zmiennych parametrów skrawania i tworzenia mgły emulsyjnej uzyskano najniższe wartości mocy czynnej i biernej w warunkach chłodzenia mgłą emulsyjną z dodatkiem EP/AW, a pobór mocy obrabiarki zmniejszył się od 6 do 65% w porównaniu z obróbką na sucho.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka na sucho, MQCL, dodatki EP/AW, moc czynna, moc bierna

ABSTRACT: In this paper, the research results related to the influence of cooling method on cutting power during turning of 316L austenitic steel was presented. Turning tests were carried out for the three distinct cooling methods, namely: dry turning, MQCL method and MQCL method with the addition of EP/AW. Because of large number of variables, the design of experiment, based on the arbitrary order method (PSI) has been applied. In the whole investigated range of cutting conditions and formation of emulsion mist, the lowest values of active and passive power were obtained during turning with the application of MQCL method with the addition of EP/AW. The MQCL + EP/AW method affects the reduction of machine’s power from 6% to 65% in comparison to dry turning.

KEYWORDS: dry cutting, MQCL, EP/AW additives, active power, reactive power

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Hadad M., Sharbati A. „Thermal Aspects of Environmentally Friendly-MQL grinding Process”. Procedia CIRP. Vol. 40 (2016): pp. 509÷515.
  • Pusavec F., Kenda J., Kopac J. „The transition to a clean, dry, and energy efficient polishing process: an innovative upgrade of abrasive flow machining for simultaneous generation of microgeometry and polishing in the tooling industry”. J. Clean. Prod. Vol. 76 (2014): pp. 180÷189.
  • Leppert T. „Effect of cooling and lubrication conditions on surface topography and turning process of C45 steel”. Int. J. Mach. Tool. Manuf. Vol. 51, No. 2 (2011): pp. 120÷126.
  • Liao Y.S., Lin H.M. „Mechanism of minimum quantity lubrication in high-speed milling of hardened steel”. Int. J. Mach. Tool. Manuf. Vol. 47 (2007): pp. 1660÷1666.
  • Maruda R.W., Legutko S., Królczyk G.M., Raos P. „Influence of cooling conditions on the machining process under MQCL and MQL conditions”. Teh. Vjesn. Vol. 22, No. 4 (2015): pp. 965÷970.
  • Maruda R., Królczyk G., Feldshtein E., Pusavec F., Szydlowski M., Legutko S., Sobczak-Kupiec A. „A study on droplets sizes, their distribution and heat exchange for minimum quantity cooling lubrication (MQCL)”. Int. J. Mach. Tools Manuf. Vol. 100 (2016): pp. 81÷92.
  • Davim J.P., Sreejith P.S., Gomes R., Peixoto C. „Experimental studies on drilling of aluminum (AA1050) under dry, minimum quantity of lubricant, and flood-lubricated conditions”. P. I. Mech. Eng. B.-J. Eng. Vol. 220 (2006): pp. 1605÷1611.
  • Feldshtein E., Maruda R. „Some regularities of the heat transfer in the process of cooling of a cutting zone by an emulsion fog”. J. Eng. Phys. Thermophys”. Vol. 79, No. 3 (2006): pp: 606÷610.
  • Marzec S., Pytko S. „Tribologia procesów skrawania metali. Nowe ciecze chłodząco-smarujące”. Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 1999.
  • Statnikov R.B., Statnikov A. „The Parameter Space Investigation Method Toolkit”. Boston/London: Artech House, 2011.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.309

Pobierz plik / download

Krzysztof Adamczuk, Grzegorz Królczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Łozicki: Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L (The influence of cooling method on cutting power during turning of 316L austenitic steel) (PDF, ~0,8 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy