ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ wybranych inhibitorów wzrostu na właściwości ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych *

Wpływ wybranych inhibitorów wzrostu na właściwości ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych *

Influence of selected growth inhibitors on properties of cutting edges made of nanocrystalline cemented carbides

Maciej Jan Kupczyk, Piotr Siwak, Jędrzej Komolka   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Zaprezentowano wybrane wyniki badań wpływu dodatków w postaci inhibitorów wzrostu typu TaC-NbC oraz Cr3C2 do nanowęglików spiekanych na trwałość ostrzy skrawających z nich wykonanych. Badania wykazały, że nanowęgliki spiekane z dodatkiem inhibitorów wzrostu charakteryzują się większą twardością oraz trwałością niż nanowęgliki spiekane bez tych dodatków.

SŁOWA KLUCZOWE: ostrza skrawające, nanowęgliki spiekane, trwałość

ABSTRACT: The article presents the selected results of influence of the TaC-NbC and Cr3C2 growth inhibitors on durability of cutting edges made of nanocrystalline cemented carbides. Studies have shown that the nanocrystalline cemented carbides with growth inhibitors characterize greater hardness and durability than nanocrystalline cemented carbides without above additions.

KEYWORDS: cutting edges, nanocrystalline cemented carbides, durability

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Allen C., Sheen M., Williams J., Pugsley V.A. “The wear ultrafine WC-Co hard metals”. Wear. 250 (2001): pp. 604÷610.
 • Burakowski T. “Development of surface engineering”. Journal of Materials Protection. Vol. 32, No. 10-B (1999): pp. 103÷109.
 • Cichosz P. „Narzędzia skrawające”. Warszawa: WNT, 2006.
 • Feng P., Xiong W., Yu L., Zheng Y., Xia Y. “Phase evolution and microstructure characteristics of ultrafine Ti(C, N)-based cermets by spark plasma sintering”. Int J Refract Met H. 22 (2004): pp. 133÷138.
 • Gao L., Wang H.Z., Hong J.S., Miyamoto Y., Nishikawa S., Torre DD.L. “Mechanical properties and microstructure of nano SiC-Al2O3 composites densified by spark plasma sintering”. J. Eur. Ceram. Soc. 19 (1999): p. 609.
 • Hebda M., Wachal A. „Trybologia”. Warszawa: WNT 1980.
 • Janecki J., Hebda M. „Tarcie, smarowanie i zużycie części maszyn”. Warszawa: WNT 1972.
 • Kim B.K., Ha G.H., Lee D.W. “Sintering and microstructure of nanophase WC/Co hardmetals”. J. Mater. Process Technol. 63 (1997): pp. 317÷321.
 • Kupczyk M.J. „Inżynieria powierzchni. Narzędzia skrawające”. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej 2015.
 • Kupczyk M.J., Michalski A., Żurek J., Siwak P., Jóźwiak K., Rosiński M. „Materiały projektu badawczego własnego nr N N503 147734 pt. «Badania właściwości technologicznych i eksploatacyjnych ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych konsolidowanych przy użyciu plazmy impulsowej»”. Poznań 2010.
 • Kupczyk M.J., Komolka J. “High durability of cutting insert edges made of nanocrystalline cemented carbides”. Int J Refract Met H. Vol. 49 (March 2015): pp. 225÷231.
 • Mazurkiewicz A. „Nanonauki i nanotechnologie”. Radom: Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2007.
 • Michalski A. „Impulsowo plazmowe spiekanie materiałów ceramicznych”. Ceramika. 91 (2005): ss. 378÷385.
 • Richter V., Ruthendorf M.V. “On hardness of ultrafine nanocrystalline materials”. Int J Refract Met H. 17 (1999): p. 141.
 • Rosiński M. „Spiekanie silnoprądowymi impulsami nanokrystalicznych proszków na przykładzie NiAl-TiC”. Praca doktorska, 2006.
 • Sailer T., Herr M., Sockel H-G., Schulte R., Feld H., Praksh L.J. „Microstructure and properties of ultrafine gradient hardmetals”. Int J Refract Met H. 19 (2001): pp. 553÷559.
 • Siemiaszko D. „Struktura i właściwości kompozytów WC-Co spiekanych silnoprądowymi impulsami z proszków wolframu, węgla i kobaltu”. Praca doktorska. Warszawa 2006.
 • Wysiecki M. „Nowoczesne materiały narzędziowe” Warszawa: WNT, 1997.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.231

Pobierz plik / download

Maciej Jan Kupczyk, Piotr Siwak, Jędrzej Komolka: Wpływ wybranych inhibitorów wzrostu na właściwości ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych (Influence of selected growth inhibitors on properties of cutting edges made of nanocrystalline cemented carbides) (PDF, ~0,8 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ wybranych inhibitorów wzrostu na właściwości ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych *

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy