ENG FB kontakt

15.06.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium *

Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium *

The influence of cutting edge profile on chips formation in high performance machining of aluminum alloy

Jan Burek, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka, Jarosław Buk   |   03-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: W obróbce wysokowydajnej występują duże przekroje warstwy skrawanej oraz duże przekroje wiórów. Duże wymiary wiórów powodują utrudnioną ich ewakuację ze strefy skrawania. Przebadano wpływ zarysu krawędzi skrawającej freza na wielkość i kształt wiórów w procesie wysokowydajnego frezowania stopu aluminium.

SŁOWA KLUCZOWE: wiór, obróbka wysokowydajna, stop aluminium

ABSTRACT: In the high-performance machining there are large sections of cutting layer and large sections of the chips. The large dimensions of the chips cause impeded their evacuation from the cutting zone. The influence of the cutting edge profile of the milling cutter on the size and shape of the chips in the high-performance cutting of aluminum alloy was determined.

KEYWORDS: chip, high-performance machining, aluminum alloy, cutting edge

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Wagner V., Vissio A., Duc E., Pijolat M. „Relationship between cutting conditions and chips morphology during milling of aluminium Al-2050”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 82, No. 9-12 (2016): pp. 1881÷1897.
  • Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M. „Wpływ zarysu linii ostrza freza na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu ALZn5.5MgCu”. Mechanik. Nr 8-9 CD (2015): s. 275÷284.
  • Songmene V., Khettabi R., Zaghbani I., Kouam J., Djebara A. „Machining and Machinability of Aluminum Alloys, Aluminium Alloys, Theory and Applications”. InTech (2011): pp. 377÷400.
  • Dombovari Z., Altintas Y., Stepan G. „The effect of serration on mechanics and stability of milling cutters”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. Vol. 50, No. 6 (2010): pp: 511÷520.
  • Cichosz P. „Narzędzia skrawające”. WNT Warszawa 2006.
  • Polska Norma: Badanie trwałości noży tokarskich punktowych, PN–ISO 3685:1996.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.325

Pobierz plik / download

Jan Burek, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka, Jarosław Buk: Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium (The influence of cutting edge profile on chips formation in high performance machining of aluminum alloy) (PDF, ~0,2 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy